Dokter Bosman in nieuwe handen: continuïteit staat voorop

Overname GGZ-instelling Dokter Bosman

Amersfoort, 13 november 2019 – Vandaag is Dokter Bosman overgenomen door  investeringsmaatschappij DRB. De zorgorganisatie kan zich blijven richten op de primaire taak en dat is het leveren van zorg van hoge kwaliteit. Er is  weer voldoende financiële draagkracht in huis zodat de continuïteit van zorg gewaarborgd is.

M. Bosman, oprichter van Dokter Bosman over de overname: “Ik heb met een aantal partijen gesproken over overname. Er was veel interesse in onze innovatieve, op positieve gezondheid gestoelde organisatie. Ik heb bewust gekozen voor DRB als overnamepartner, omdat zij net als ik kiezen voor continuïteit; het belang van cliënten en medewerkers staat altijd voorop. DRB investeert in de organisatie, waardoor we de komende jaren nog meer cliënten kunnen helpen.” Bosman is blij dat hij de organisatie aan een enthousiaste partij heeft kunnen overdragen. De zorgorganisatie is twaalf jaar geleden opgericht vanuit het ideaal om kleinschalige en klantvriendelijke zorg te leveren, en een zeer innovatieve en transparante partner te zijn voor cliënten, gemeenten, verwijzers en verzekeraars. Bij Dokter Bosman wordt de toon niet gezet door regels en protocollen, maar door de cliënten en behandelaars zelf. Dat is en blijft het DNA. Ook de overnemende partij is zeer gedreven om die lijn door te zetten.

Toekomstvaste zorg

Dave Schmidt van DRB is blij dat alle partijen tot overeenstemming zijn gekomen. “Het is echt prijzenswaardig hoe alle betrokken partijen nu samen optrekken. Van meet af aan was het gezamenlijke doel de hoogwaardige zorg te continueren. Met het sluiten van deze overeenkomst wordt de zorg voor alle cliënten gegarandeerd.” Dokter Bosman is in staat weer vooruit te kijken. Het ideaal om de zorg passender te maken kan verder gerealiseerd worden. De organisatie zal samen met verzekeraars en gemeenten aan de ontwikkeling van de zorg werken. Dat is in het belang van cliënten en alle betrokkenen.

Dokter Bosman

Dokter Bosman is een jonge en innovatieve ggz-instelling voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychologische problemen of stoornissen. Dokter Bosman biedt tweedelijns geestelijke gezondheidszorg en heeft specialistische kennis op het gebied van onder andere depressie, burn-out, AD(H)D, hoogbegaafdheid, PTSS, stemmingswisselingen, dwang, angsten en autisme. Dokter Bosman ziet de behandeling als een middel om cliënten te helpen hun persoonlijke doelen te bereiken. Wij laten ons daarbij inspireren door de principes van Positieve Gezondheid. Dokter Bosman heeft ruim 25 vestigingen door heel Nederland.

Meer over: Nieuws
Bijgewerkt: 13 november 2019