Autisme en Anorexia nu beter vast te stellen

Recent zijn in de media verschillende schrijnende situaties beschreven van mensen met autisme en anorexia nervosa. Vaak wordt pas laat ontdekt dat er sprake is van het samengaan van deze diagnoses. Juist bij mensen met anorexia is het belangrijk om te weten of er ook autisme speelt, zodat de behandeling aangepast kan worden.

Autisme en anorexia nervosa

Autisme gaat vaak gepaard met eetproblemen. Dit komt doordat mensen met autisme gevoeliger zijn voor prikkels, zoals de smaak en textuur van eten. Ook het minder goed aan kunnen voelen van signalen van verzadiging, honger en dorst kunnen een rol spelen. Hierdoor eten en drinken ze gemakkelijk te veel of te weinig. Verder kan hun beperkte flexibiliteit en moeite met veranderingen leiden tot rigide eetpatronen. In sommige gevallen ontwikkelen mensen met autisme een eetstoornis, zoals anorexia nervosa.

Gangbare behandeling sluit vaak niet aan

De gangbare eetstoornis-behandelingen sluiten vaak niet goed aan. Vooral als de behandelaar niet weet dat er bij die persoon (ook) sprake is van autisme. De aanwezigheid van autisme leidt vaker tot een chronisch beloop van de eetstoornis, waardoor deze groep een aangepaste behandeling nodig heeft. Bij mensen met autisme is het bijvoorbeeld belangrijk om in de behandeling rekening te houden met hun gevoeligheid voor prikkels en hun moeite met de sociale interactie. Een aangepast dieet en de mogelijkheid om zich terug te trekken kan dan van belang zijn. Het ontbreken van passende behandeling kan tot forse problemen leiden, zoals verergering van de eetproblematiek, zelfbeschadiging en zelfmoordpogingen.

Whitepaper

Het Autisme Expertisecentrum heeft een whitepaper ontwikkeld. Dit instrument helpt hulpverleners om in te schatten of er sprake is van de combinatie van autisme en anorexia nervosa. Hiermee kan ook de relatie tussen de eetstoornis, de eetproblemen en de autistische kenmerken in kaart worden gebracht. De whitepaper is ontwikkeld om de zorg voor mensen met de combinatie van autisme en anorexia nervosa te versnellen en verbeteren.

bron: NVGzP

Dokter Bosman en het Autisme Kenniscentrum behandelen geen eetstoornissen.

Bijgewerkt: 19 februari 2021