Vroegere signalering en behandeling van autisme nodig

vroegsignalering autisme
Kinderen met autisme spectrum stoornissen (ASS) komen nog altijd te laat in zorg. Hoewel 80% van de ouders in de eerste twee levensjaren al duidelijk zorg ervaart.

Gemiddeld zit er 3 jaar tussen het moment dat er eerste zorgen zijn en de start van de hulpverlening. Hierdoor blijven ontwikkelingskansen bij het kind onbenut en neemt de stress binnen de betreffende gezinnen fors toe.

Onderzoek vroegsignalering

Uit onderzoek blijkt dat het verloop van een autisme spectrumstoornis positief beïnvloed kan worden als de diagnose zo vroeg mogelijk gesteld wordt en, als behandeling nodig is, deze zo vroeg mogelijk begint. Er worden steeds meer methoden ontwikkeld om vormen van autisme zo vroeg mogelijk op te sporen. Dr. Iris Servatius-Oosterling spreekt op 21 februari over vroegherkenning en behandeling van autisme op het Jaarlijks Congres – Vroegsignalering en Vroeghulp 2018 in Eindhoven.

Diagnose vroegsignalering autisme

Het is inmiddels mogelijk om jonge kinderen (onder de leeftijd van 6 jaar) te identificeren als kinderen waarbij het risico bestaat dat zij een vorm van autisme ontwikkelen. Ook zijn er behandelmethoden voor deze groep kinderen die er o.a. sterk op gericht zijn de ouders (weer) mogelijkheden te bieden om beter contact te krijgen met hun kind en samen met de hulpverleners de ontwikkeling van het kind te bevorderen.

Problemen voorkomen

Het vroeg kunnen vaststellen van autisme is belangrijk om te voorkomen dat een positieve ontwikkeling van kinderen met autisme wordt gefrustreerd. Het onbegrip leidt tot secundaire klachten zoals gebrek aan zelfvertrouwen, uitstoting in de peergroep, gedragsproblemen, problemen tussen ouder, kind en familie, problemen op school, etc. Vroegsignalering en gespecialiseerde diagnostiek is ook een belangrijke voorwaarde om te voorkomen dat er onterecht een diagnose wordt gesteld. Je hebt er specifieke kennis en veel ervaring voor nodig.

Contact

Twijfel je of je kind autisme heeft? Dan kun je terecht bij Dokter Bosman. Wij kunnen de diagnose stellen en bieden verschillende behandelmogelijkheden. Je kunt bellen met 088 226 76 26 of vul het contactformulier in. De eerste stap is altijd een bezoek naar de huisarts voor een verwijzing.

bron: nva.nl

 

Bijgewerkt: 31 januari 2018