Vrouwen met autisme hebben in hun ontwikkeling veel last van gendernormen

Er is nog weinig kennis over de subjectieve beleving van vrouwen met een autismespectrum stoornis (ASS). In dit kwalitatieve Australische onderzoek werden 8 goed functionerende vrouwen, tussen de 24 en 54 jaar, die slechts recent een ASS diagnose gekregen hadden, geïnterviewd over hoe zij met de genderrolverwachting en sociale verwachtingen waren omgegaan.

Thema’s uit onderzoek

Uit de interviews kwamen drie thema’s naar voren:

  • Het ondermijnen van sociale verwachtingen: de constructie van een neurodivergent vrouwelijk zelf. De vrouwen moesten omgaan met de genderverwachtingen, moesten veel camoufleren en hadden daarvoor bijzondere sociale vaardigheden nodig;
  • ASS in de verschillende levensfasen. In de verschillende levensfasen manifesteerde de ASS zich op een andere manier;
  • Controle nemen over het ASS-narratief: herdefiniëren van de diagnose en (dis)functioneren.

De geïnterviewden ervoeren de ASS-diagnose zowel negatief als positief. Vrouwen met ASS ervaren dezelfde maatschappelijke verwachtingen als neurotypische vrouwen, maar reageren er anders op. Vrouwen met ASS hebben vooral steun nodig bij belangrijke veranderingen in hun leven, zoals een liefdesrelatie aangaan, moederschap en aan een nieuwe baan beginnen.

Autisme bij vrouwen uit zich anders

De diagnose autisme wordt vaak gezien als een diagnose die erg beschreven is vanuit jongensgedrag. Autisme wordt beschreven als autisme spectrum stoornis (ASS) en wordt gekenmerkt door kwalitatieve beperkingen in de sociaal-emotionele ontwikkeling, beperkte en/of stereotiepe gedragingen, zintuiglijke onder/overgevoeligheden, problemen in de communicatie en fantasie(spel). In de praktijk uit dit zich vaak bij maneen en vrouwen anders.

Er wordt geacht dat vrouwen toch sociaal gevoeliger zijn en van jongs af aan meer gemotiveerd worden voor sociaal spel. Mogelijk dat ouders ook bij meisjes eerder aansturen op gedrag waar bij jongens sociaal ongepast gedrag eerder wordt gelabeld als “het is een jongen”.

Op tijd herkennen belangrijk

Vroegtijdige herkenning van ASS of kenmerken van ASS is belangrijk zodat er gericht hulp geboden kan worden en er toch zaken aangeleerd of verbeterd kunnen worden en een verdere vertraging van de ontwikkeling mogelijk tegengegaan kan worden.

Bron: kenniscentrumphrenos.nl

Meer over: Autisme, Nieuws, onderzoek
Bijgewerkt: 4 november 2021