Extra aandacht voor jongeren noodzakelijk geen toename in totaal aantal suïcides

Zorgen over een mogelijke toename in suïcides tijdens de Coronacrisis zijn aanleiding geweest om in maart 2020 de Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie (CANS) op te richten, die inzicht heeft in de wekelijkse en maandelijkse ontwikkelingen. 

Toename suïcides jongvolwassenen

Over de periode tot en met maart 2021 is er geen toename van het totaal aantal suïcides in Nederland geconstateerd.1 Echter de commissie ziet dat het aantal jongeren tot 30 jaar dat door zelfdoding stierf in januari en februari van 2021 hoger is dan in dezelfde maanden in eerdere jaren. Een verdere uitsplitsing wijst uit dat de toename zit in de jongvolwassenen van 20-29 jaar. Dit is een zorgwekkend en verdrietig signaal.

Er zijn altijd kleine fluctuaties, maar wat we in januari en februari van dit jaar zien overstijgt deze normale fluctuaties. Er is nog geen nadere informatie over individuele gevallen en het is daarom nog niet te duiden waar dit mee te maken heeft. Als eenzaamheid en depressieve gevoelens versterkt worden dan kan suïcide als de enige uitweg lijken. Juist in deze leeftijdsfase is het onderlinge contact tijdens opleiding en werk cruciaal voor het ontwikkelen van een zelfstandige, volwassen identiteit.

Op korte termijn actie

Het feit dat deze toename nu al opgemerkt is geeft de mogelijkheid om op korte termijn actie te ondernemen om hopelijk te voorkomen dat deze trend zich voortzet. De acties staan beschreven in de bestaande Landelijke Agenda Suïcidepreventie waarbij met 45 partijen gewerkt wordt aan een integrale aanpak om het aantal suïcides terug te dringen.

Contact

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113. Leer als omstander het gesprek te voeren met de gratis online training suïcidepreventie op www.vraagmaar.nl

Meer over: Depressie, Nieuws
Bijgewerkt: 4 mei 2021