Groter risico op zelfdoding bij vrouwen met autisme

Het risico op zelfdoding is bij vrouwen met autisme ruim 13 keer hoger dan bij andere vrouwen, zo blijkt uit onderzoek van Annelies Spek, klinisch psycholoog voorheen werkzaam bij Autisme Kenniscentrum.

Pestervaringen

Pestervaringen in het verleden lijken een rol te spelen bij de suïcidewens. Goede pestprogramma’s op scholen en praktische ondersteuning in de thuissituatie zijn van groot belang om de kans op suïcide bij deze groep te verkleinen.

Vaker suïcidepogingen met autisme bij vrouwen

Vrouwen met autisme doen vaker suïcidepogingen (14 %) dan mannen met autisme (6%). Vrouwen krijgen ook gemiddeld later de diagnose autisme dan mannen. Hierdoor hebben zij vaak al een historie van werkproblemen, sociale problemen en uitsluiting. Ze proberen zich lang aan te passen, ook wel camoufleren en compenseren genoemd. Camouflagegedrag blijkt echter juist gerelateerd aan meer suïcidaliteit. Ook pestervaringen vergroten de kans op suïcidaliteit. Verder lijken grote veranderingen, zoals beginnen met werken of met een gezin, een risicofactor te zijn voor suïcidaliteit. Dit illustreert het belang van levensloopbegeleiding.

Sociale steun

In de algemene bevolking helpt sociale steun om suïcidaliteit te verminderen. Dit lijkt bij mensen met autisme niet het geval. Voor hen is praten over gevoelens vaak juist belastend en een confrontatie met hun onvermogen. Onderzoek laat zien dat praktische hulp, bijvoorbeeld in het huishouden of bij de opvoeding van de kinderen, belangrijker is.

Vroeg diagnostiek belangrijk

Om suïcidaliteit bij mensen met autisme te voorkomen is het belangrijk om op jonge leeftijd te beginnen, door vroegdiagnostiek en effectieve anti-pestprogramma’s op scholen. Levensloopbegeleiding is van cruciaal belang om voldoende ondersteuning te geven op de verschillende levensgebieden, bijvoorbeeld bij het vinden van passend werk. Tot slot is het van belang om niet te streven naar aanpassing aan de maatschappij. Acceptatie, oog hebben voor positieve eigenschappen en helpen bij praktische problemen staan centraal.

Contact

Twijfel je of je autisme hebt? Dan kun je terecht bij het Autisme Kenniscentrum, onderdeel van Dokter Bosman. Het Autisme Kenniscentrum kan de diagnose stellen en biedt verschillende behandelmogelijkheden. Je kunt bellen met 088 226 76 26 of vul het contactformulier in. De eerste stap is altijd een bezoek naar de huisarts voor een verwijzing.

Bron: persbericht

Meer over: Autisme, Nieuws
Bijgewerkt: 27 augustus 2020