Impact depressie is groot, Dokter Bosman start campagne.

De impact van depressie is groot: voor de persoon zelf, voor de naaste omgeving en voor de maatschappij. Jaarlijks heeft ruim een half miljoen volwassenen in de leeftijd van 18-64 jaar een depressie.

Kennistekort

Hoewel er veel kennis beschikbaar is, ontbreekt tegelijkertijd belangrijke informatie. Het is bijvoorbeeld relevant om meer te weten over factoren die voorspellen of een depressie langdurig aanhoudt, of weer terugkeert na een periode van herstel. Deze kennis kan helpen om een ongunstig beloop van depressie beter te voorkómen of te behandelen. Dokter Bosman wil met haar campagne de bewustwording en de kennis over depressies vergroten.

Depressie kan ons allemaal overkomen

1 op de 5 Nederlandse volwassenen krijgt in zijn of haar leven te maken met een depressie. Elk jaar hebben maar liefst 550.000 mensen een depressieve periode in hun leven. Depressie staat dan ook al jarenlang bovenaan de lijstjes van grootste oorzaak van ziekteverzuim en hoogste ziektelast en is daarmee een belangrijk probleem voor de volksgezondheid. Een tijdige herkenning en een snelle, adequate behandeling zouden veel leed kunnen voorkomen. Voor Dokter Bosman  was dat gegeven de aanleiding om een themawebsite over depressie samen te stellen. De site staat boordevol informatie over depressie en zaken die daarmee te maken hebben, zoals slaapproblemen.

Wat kun je doen?

Als somberheid en een neerslachtig gevoel aanhoudt en je niet meer weet hoe je er vanaf komt, kan het zijn dat je een depressie hebt.

En wat moet je doen als je denkt dat je een depressie hebt? Het antwoord op deze en nog veel meer vragen is te lezen op de nieuwe website ‘In Actie tegen Depressie’. Neem een depressie altijd serieus en zoek hulp. Ga in eerste instantie naar je huisarts, deze kan je door verwijzen. Bellen kan ook 088- 226 76 26.


Meer over: Nieuws
Bijgewerkt: 16 januari 2019