Kinderen met autisme meer moeite met taalbegrip

taalbegrip autisme

Kinderen met autisme hebben moeite met het begrijpen van taal. Vooral bij uitingen waarbij een wisseling in het perspectief nodig is. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Jessica Overweg aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Moeite met sociale communicatie en interactie

Kinderen met een autisme spectrum stoornis hebben moeite met communicatieve, sociale en interactieve vaardigheden. Deze problemen komen waarschijnlijk deels doordat mensen met autisme zich moeilijk in kunnen leven in wat anderen voelen of denken.

Taalbegrip door inlevingsproblemen

Promovendus Jessica Overweg heeft onderzocht of kinderen met autisme moeite hebben met taalbegrip als gevolg van deze inlevingsproblemen. Om taal goed te kunnen begrijpen moet een persoon zich kunnen verplaatsen in de spreker. Dit is bijvoorbeeld nodig om persoonlijke voornaamwoorden zoals “ik” en “jij” te begrijpen. Er is ook gekeken of deze kinderen moeite hebben met het begrip van taaluitingen waarbij een wisseling van perspectief nodig is.

Een voorbeeld hiervan is, wanneer een collega zegt: James zei: “Jij hebt de prijs gewonnen”. Om te begrijpen naar wie “jij” verwijst, moet het perspectief van de spreker, de collega, naar dat van de oorspronkelijke spreker, James, verschuift worden. Om deze perspectiefwissel te maken, moet je jezelf kunnen verplaatsen in de spreker.

Aandacht voor taalbegrip

Het onderzoek laat zien dat kinderen met een autisme spectrum stoornis wel degelijk moeite hebben met taalbegrip. Dat wordt deels veroorzaakt worden door inlevingsproblemen. Dit laat zien dat de inlevingsproblemen van kinderen met autisme niet alleen hun sociale en communicatieve vaardigheden beïnvloeden, maar ook hun vaardigheden in het begrijpen van taal. Het is daarom belangrijk dat er bij kinderen met autisme, meer aandacht wordt besteed aan taalbegrip. Zowel in de hulpverlening, maar ook op school.

Contact

Heb je een vermoeden dat jij of je kind autisme (spectrumstoornis) heeft? Wil je graag in gesprek met een professional? Onze specialisten staan klaar om naar je te luisteren en geven je graag advies. Bel ons op 088 226 76 26 of mail ons.

Bron rug.nl

Meer over: Autisme, Nieuws, onderzoek
Bijgewerkt: 7 november 2018