Bij ons gaat psychologische zorg hand in hand met een persoonlijke, praktische en positieve aanpak. Wij stimuleren talenten en leren je omgaan met de problemen waar je in het dagelijks leven tegenaan loopt. Dat is Dokter Bosman. Dat is volgens ons psychologie van nu.

Wij zijn er voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Dokter Bosman Amsterdam Surinameplein

Specialistische kennis
Dokter Bosman Amsterdam is ervoor kinderen, jongeren en volwassenen met (een vermoeden van) AD(H)D, Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en comorbide problematiek. Dit zijn problemen als: gedragsproblemen, stemmings- en angstklachten.

Diagnostiek en behandeling
De behandeling kan bestaan uit verschillende onderdelen. Het kan een combinatie zijn van individuele therapie (zoals CGT, EMDR), systeemtherapie, medicatie, coaching en diverse groepen waaronder Mindfulness, studietraining.

Parkeren
Bij Dokter Bosman Amsterdam is er betaald parkeren. Er is voldoende ruimte direct in de buurt.

Handig om te weten
Dokter Bosman Amsterdam heeft met alle zorgverzekeraars een contract. Dus meld je jezelf aan, dan wordt alle zorg vergoed. Je betaalt alleen eigen risico (vanaf 18 jaar).

Ben je in behandeling en word je 18 jaar. Dan kun je onder bepaalde voorwaarden via de gemeente Amsterdam een vergoeding krijgen voor je eigen risico. Hoe je dat doet lees je hier.