Onze hulp

Bij ons gaat de psychologische zorg hand in hand met een praktische en positieve aanpak van de geestelijke gezondheid van een cliënt. Onze behandeling is erop gericht de cliënt en hun omgeving te leren omgaan met dat waar zij in het dagelijks leven tegenaan lopen. Wij kiezen voor een persoonlijke aanpak. Dat is Dokter Bosman en dat is volgens ons psychologie van nu.

Specialistische kennis

Dokter Bosman Amsterdam is ervoor kinderen, jongeren en volwassenen met (een vermoeden van) AD(H)D, Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en comorbide problematiek. Dit zijn problemen als: gedragsproblemen, stemmings- en angstklachten. Als de je meerdere klachten hebt en deze teveel op de voorgrond staan, kan het voorkomen dat wij na een eerste gesprek moeten besluiten dat we geen behandeling kunnen bieden. Dan kijken we samen naar een geschikte andere plek.

Positieve Gezondheid

Positieve gezondheid is een nieuwe manier van kijken naar gezondheid. Wij zien je behandeling als een middel om je te helpen je persoonlijke doelen te bereiken. Bij aanmelding en tijdens je behandeling word je uitgenodigd om je gezondheid te meten. Met de uitkomst stel je je persoonlijke behandeldoelen vast. Wij bespreken met je wat voor jou een concrete verbetering is en wanneer de behandeling geslaagd is en kan stoppen.

Handig om te weten

Voor kind en jongeren tot 18 jaar zijn wij gecontracteerd voor Segment B door de gemeente Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland en omliggende gemeentes. 

Wanneer je al in behandeling bent en 18 wordt, loopt onze zorg door via je zorgverzekering. Dan kun je onder bepaalde voorwaarden via de gemeente Amsterdam een vergoeding krijgen voor je eigen risico. Hoe je dat doet lees je hier.

Aanmeldstop gemeente Amsterdam-Amstelland

Het aantal aanmeldingen overtreft de behandelcapaciteit van ons team. We zijn daarom genoodzaakt een aanmeldstop te hanteren voor Amsterdam-Amstelland.

Gezondheidsinformatie

lekkerinjevel.nl

Team Kind en Jeugd

Wij bieden diagnostiek en verschillende vormen van behandeling individueel, in een groep en/ of met het gezin, onder andere psycho-educatie, CGT, EMDR, ouderbegeleiding, mindful parenting en systeemtherapie, al dan niet in combinatie met medicatie-behandeling. 

Een goede samenwerking met en tussen ouders/ verzorgers is een voorwaarde voor aanmelding, net zo als het hebben van (zicht op/ ondersteuning bij) dagbesteding. Op basis van onze indicaties en contra-indicaties voor kind en jeugd kun je zien waarvoor je bij Dokter Bosman terecht kunt. Wij bieden geen behandeling bij:

 • Acute, ernstige psychiatrische of gedragsproblematiek (zoals suïcidaliteit,  zelfdestructief gedrag en aanraking met justitie)
 • IQ < 85 of IQ>140
 • Eetstoornissen
 • Middelenmisbruik/ afhankelijkheid
 • Verwijzing enkel voor medicatie, zonder behandelvraag

Team Volwassenen

Aanmeldpauze

Het aantal aanmeldingen overtreft de behandelcapaciteit van ons team. We zijn daarom genoodzaakt een aanmeldpauze te hanteren.

Onze hulp volwassenen

Wij bieden diagnostiek en verschillende vormen van behandeling, individueel, in een groep en/ of met partner of gezin. Onze behandeling bestaat vaak uit psycho-educatie in combinatie met 1 of 2 behandelmodules zoals coaching, CGT, EMDR, ACT, MBCT, (kortdurende) schematherapie en/ of partner-relatie of systeemtherapie, al dan niet in combinatie met medicatie-behandeling. 

Het hebben van (zicht op/ ondersteuning bij het vinden van) dagbesteding en een steunsysteem zijn een voorwaarde voor behandeling. Op basis van onze indicaties en contra-indicaties voor volwassenen kun je zien waarvoor je bij ons terecht kunt. Wij bieden geen behandeling bij:

 • Acute, ernstige of zeer complexe psychiatrische of gedragsproblematiek (zoals suïcidaliteit, psychose, bipolaire stoornissen, dissociatieve stoornissen, zelfdestructief gedrag, aanraking met justitie etc)
 • IQ < 85
 • Eetstoornissen
 • Middelenmisbruik/ afhankelijkheid
 • Complex trauma
 • Ernstige persoonlijkheidsproblematiek
 • Verwijzing alleen voor voor medicatie, zonder behandelvraag

Parkeren

Bij Dokter Bosman Amsterdam is er betaald parkeren. Er is voldoende ruimte direct in de buurt.