Mannen zoeken minder vaak psychische hulp

psychische hulp man

Er wordt weinig over gepraat, de psychische gezondheid van mannen. Mannen hebben bijvoorbeeld vaak andere psychische klachten dan vrouwen en vragen minder snel om hulp, maar beroven zichzelf vaker van het leven.

Psychische klachten

Zowel mannen als vrouwen kunnen last hebben of krijgen van psychische klachten of stoornissen zoals depressie of een angststoornis. Echter, mannen hebben vaker last van zogeheten externaliserende klachten zoals ADHD, emotieregulatie problemen of antisociale persoonlijkheidsstoornissen.

Taboe en stigmatisering speelt rol

Het is bekend dat mannen minder vaak maar ook minder snel hulp zoeken bij psychische problemen, hierdoor worden deze problemen soms verkeerd, of te laat onderkend. Vermoedelijk spelen schaamte, taboe en stigmatisering een rol bij het niet zoeken van hulp. Psychische klachten, waaronder angst- en stemmingsstoornissen worden soms nog grotendeels met vrouwen geassocieerd. Ook kan onwetendheid een rol spelen, mannen die niet lekker in hun vel zitten, realiseren zich niet dat een depressie op de loer kan liggen. 

Het uiten van emoties

Iedereen uit zijn of haar emoties anders. Sommige mannen uiten hun emoties minder makkelijk dan vrouwen. Zij kunnen ook vinden dat ze hun problemen zelf moeten oplossen. Uit eerder onderzoek blijkt echter dat praattherapie, zoals cognitieve gedragstherapie even effectief is voor mannen als voor vrouwen. Ook zijn bewegingsinterventies voor milde depressies effectief. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de voorkeuren van mannen met betrekking tot therapie. Ook is er belang bij een onderzoek die kijkt naar de signalering van depressie bij mannen, hoe kan dit eerder en beter gedaan worden? 

Waarom is dit belangrijk?

Heel veel onderzoek op het gebied van veelvoorkomende aandoeningen zoals depressie is gericht op een gemengde doelgroep. Vrouwen komen niet alleen eerder bij de dokter dan mannen, ze melden zich ook vaker aan voor een deelname van een soortgelijk onderzoek. Mannen zijn gebaat bij wetenschappelijk onderzoek gericht op hun geringe hulpzoekgedrag en psychische problemen en de drempels die zij ervaren wanneer zij hulp nodig hebben bij psychische klachten.

Contact

Heb je last van psychische problemen? Lees onze dossiers voor meer informatie. Wil je erover praten met een professional? Onze specialisten staan klaar om naar je te luisteren en geven je advies. Bel ons op 088 226 76 26 of mail ons. De eerste stap is altijd een bezoek naar de huisarts voor een verwijzing.

Bron: nu.nl

Meer over: Gezondheid, Nieuws, onderzoek
Bijgewerkt: 27 november 2019