Onderzoek: meer ggz-cliënten in de eerste lijn

ggz cliënten Dokter Bosman

De verschuiving van ggz-cliënten van (duurdere) gespecialiseerde zorg naar (goedkopere) lichtere zorg dichtbij huis moet bijdragen aan een betaalbare GGZ. de GGZ moet voor iedereen toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige zijn. Het aantal cliënten in de gespecialiseerde ggz neemt af. Terwijl het aantal psychiatrische cliënten in de generalistische basis-ggz (gb-ggz) en bij de huisarts en de POH-ggz toeneemt.

Onderzoek basis-ggz

Dat blijkt allemaal uit de deze week verschenen ‘Monitor generalistische basis-ggz’ van het bureau KPMG Plexus. Het beeld is overigens wat  vertekend, omdat data over de behandeling van ggz-problematiek door de huisarts ontbreken. Het aantal cliënten in de gespecialiseerde categorie is gedaald  van 1,1 miljoen in 2012 naar 0,9 miljoen in 2015. Het aantal cliënten in de gb-ggz heette in 2012 nog eerstelijns psychologische zorg. Deze stijgt van 219.000 in 2012 ( 262.000 in 2015 en bij de POH-ggz stijgt het aantal fors van 88.000 in 2012 naar 334.000 in 2015.

Lastig om ggz-cliënten los te laten

Behandelaren in de gb-ggz zeggen dat de toestroom van cliënten uit de gespecialiseerde ggz lager was dan verwacht werd voor de stelselwijziging. Het vermoeden bestaat dat behandelaren in de gespecialiseerde ggz het lastig vinden om cliënten los te laten . En de zorg, zoals dat heet,  ‘af te schalen’. Ook komt het voor dat cliënten zelf niet behandeld willen worden in een ander echelon dan de gespecialiseerde ggz. Zij willen de relatie met de behandelaar vasthouden.

Klacht: te snel medicatie

Een veelgehoorde klacht is dat cliënten over de hele linie te snel medicatie krijgen om ze ‘stabiel te houden’. Bij de huisarts gebeurt dat vooral als de cliënt de wachttijd voor de gespecialiseerde ggz moet overbruggen. Uit interviews met betrokkenen blijkt niettemin dat het nieuwe ggz-stelsel, dat sinds 2014 in de lucht is, in principe voldoende mogelijkheden biedt om goede zorg voor deze cliënten te leveren.

Dat huisartsen en behandelaren in de gespecialiseerde ggz nog steeds niet goed weten welke zorg voor chronische cliënten in de gb-ggz geleverd kan worden, is een punt van aandacht. Huisartsen verwijzen deze cliënten, vaak van oudsher, direct door naar de gespecialiseerde ggz. En vanuit de gespecialiseerde ggz worden stabiele chronische cliënten vaak direct doorverwezen naar de huisartsenpraktijk. De gb-ggz wordt daarbij overgeslagen.

Verwijskaart

Voor het verwijzen naar de gb-ggz of de gespecialiseerde ggz heeft Dokter Bosman en handige verwijskaart. Deze kunt u hier opvragen.

Meer over: Nieuws
Bijgewerkt: 27 juni 2017