Leidinggevende beïnvloedt kans op burn-out

leidinggevende burn-out

De afgelopen jaren is er een sterke toename van mensen die een burn-out ervaren. Eén op de vijf mensen heeft last van burn-out klachten. Uit een nieuw onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met organisatiepsychologen van de UvA, blijkt dat de motivatie die een leidinggevende heeft, invloed kan hebben op het ontstaan van een burn-out bij medewerkers.

Onvolledig beeld burn-out

Bij eerder uitgevoerde onderzoeken werd voornamelijk gekeken naar interne factoren zoals de persoonlijkheid en motivatie van medewerkers. Externe factoren zoals werkomgeving zijn daarbij grotendeels buiten beschouwing gebleven. Dit heeft gezorgd voor een onvolledig beeld over de factoren die een burn-out beïnvloeden.

In het onlangs gepubliceerde onderzoek is daarom gekeken naar één belangrijke factor in de werkomgeving van de medewerker, de leidinggevende. Door middel van vragenlijsten, die ingevuld werden door zowel de medewerker als bijbehorende leidinggevende, werd de motivatie van deze deelnemers vastgelegd. Hierna werd geanalyseerd in hoeverre de motivatie van de leidinggevenden het ontstaan van een burn-out bij medewerkers beïnvloeden.

Gedrag en motivatie

Leidinggevenden kunnen verschillende doelen nastreven. In het onderzoek zijn er gekeken naar twee verschillende doelen, die van invloed kunnen zijn op het ontwikkelen van een burn-out van een medewerker. Zo zijn er leidinggevenden die zichzelf optimaal willen ontwikkelen en verbeteren. Aan de andere kant zijn er leidinggevenden die hun werk beter willen doen dan anderen.
Hieruit blijkt dat medewerkers minder last hebben van burn-out bij leidinggevenden met een sterke focus op zelfontplooiing.

Voor leidinggevenden met een sterke focus op prestatie, was het tegenovergestelde waar. Het gedrag en de motivatie van leidinggevenden zijn vaak leidend. Echter, leidinggevenden met een prestatie focus kunnen ervoor zorgen dat medewerkers minder goed met tegenslagen om kunnen gaan. Dit kan door de extra mentale belasting leiden tot burn-out.

Laat ruimte voor fouten

In een ideale werkomgeving wordt zelfontplooiing en ontwikkeling centraal gesteld. Het is hierbij belangrijk om medewerkers en leidinggevenden op een duidelijke manier te belonen bij inspanning en vooruitgang. Succes wordt hierbij meer gedefinieerd door de ontwikkeling en het proces, dan de prestatie op zich. Een werkomgeving waar ruimte is voor fouten als onderdeel van het leerproces.

Contact

Heb je last van een burnout? En wil je graag in gesprek met een professional? Neem contact op met Dokter Bosman. Bel ons op 088 226 76 26 of vul het contactformulier in.

Bron: uva.nl

Meer over: Burn-out, Nieuws, onderzoek
Bijgewerkt: 12 september 2018