Mensen met autisme waardevolle werknemers

Mensen met autisme hebben een ontwikkelingsstoornis. Dit kan zich op diverse manieren uiten. Wat overeenkomt, is dat men moeite heeft met sociale communicatie, sociale interactie en inlevingsvermogen.

Vooral sociale regels die voor iedereen vanzelfsprekend zijn, zijn voor mensen met autisme juist lastig te begrijpen. Toch kunnen werkgevers in mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) waardevolle werknemers vinden.

Talent

Mensen met ASS kunnen soms veel last hebben van hun beperkingen. Dit heeft er dan vooral mee te maken dat zij door hun omgeving niet goed begrepen worden. Toch kunnen autisten vaak hun beperking compenseren met talent. Steeds meer wordt dit ook onderkend door werkgevers, die bepaalde talenten van autisten kunnen inzetten voor heel specifieke werkzaamheden. Sterker nog, iemand met ASS is in sommige opzichten de ideale werknemer.

Positieve kanten

Zo zijn deze mensen vaak trouw en loyaal. Vooral als de werkgever goede arbeidsomstandigheden creëert, zal iemand met ASS met plezier en volop gemotiveerd naar het werk gaan. Onder de juiste omstandigheden, bijvoorbeeld in een prikkelarme omgeving, is concentratie voor deze werknemers geen enkel probleem. Complexe vraagstukken worden door veel mensen met ASS niet als lastig gezien, maar als uitdagend.

Nauwkeurigheid en stiptheid zijn ook eigenschappen die veel mensen met een autismespectrumstoornis volop hebben. Evenals oog voor detail. Eigenlijk kan iemand met ASS alles in zich hebben om de perfecte werknemer te zijn. Weerstand tegen verandering kan voor hen echter een drempel vormen om zelf de stap te zetten naar een (nieuwe) werkgever.

Iemand met ASS in dienst nemen

Inhoudelijk heeft iemand met ASS dus alles in zich om een gewaardeerde werknemer te zijn voor de werkgever. Enkel op sociaal gebied zal een autist soms moeite hebben met bijvoorbeeld interactie met collega’s en het begrijpen van de sociale omgangsvormen in een bedrijf. Een werkgever die oog heeft voor deze problemen zal goede randvoorwaarden creëren, in het besef dat de talenten van iemand met ASS veel waardevoller zijn dan zijn of haar gedrag in de sociale omgang.

Collega’s meenemen

Het is daarom belangrijk dat ook de directe collega’s goed worden geïnformeerd over hoe zij met hun collega moeten omgaan. Een belangrijke voorwaarde is om een rustige werkplek te creëren, met niet te veel prikkels. Met een aparte werkruimte zal een autist geen moeite hebben. Werkgevers die dit kunnen realiseren voor autistische medewerkers kunnen profiteren van een inzet van de talenten van hun werknemers en een hogere productiviteit. 

Contact

Twijfel je of je autisme hebt? Dan kun je terecht bij ons. Wij kunnen een een diagnose stellen en bieden verschillende behandelmogelijkheden. Bel met 088 226 76 26 of mail ons.  De eerste stap is altijd een bezoek naar de huisarts voor een verwijzing.

Meer over: Autisme, Nieuws
Bijgewerkt: 3 juli 2020