Meten van Positieve Gezondheid in de ggz werpt zijn vruchten af

Efficiëntere intakegesprekken, tevreden cliënten

Dokter Bosman werkt met een digitale screeningstool voor cliënten. De tool vervangt een deel van de diagnostiek in de spreekkamer en toetst of verwijzing naar de ggz op zijn plaats is. Het meten van Positieve Gezondheid onderdeel uit van de digitale screening. Hierdoor is de focus verschoven van klacht naar kracht; niet het label maar de persoonlijke doelen en wensen van de cliënt staan centraal. 

Meten Positieve Gezondheid

Cliënten die zich met de digitale screeningstool bij Dokter Bosman aanmelden krijgen het verzoek om hun Positieve Gezondheid te meten. Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid waarbij niet alleen wordt gekeken naar klachten en beperkingen, maar juist ook naar de dingen die iemand wél kan en aspecten van het leven die hij of zij belangrijk vindt. De score op de 6 domeinen (lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, sociaal maatschappelijk participeren, kwaliteit van leven, zingeving en mentaal welbevinden) worden met het zogeheten spinnenweb voor cliënten zelf en de behandelaar al vóór het intakegesprek inzichtelijk gemaakt.

Van intake naar evaluatie

Hierdoor staat niet langer het label (zoals depressie, burn-out of angststoornis) centraal, maar de persoonlijke wensen en doelen van de cliënt. Ook is de intake meer een evaluatiegesprek geworden. Cliënten hebben immers zelf al nagedacht over wat ze belangrijk vinden in het leven en welke onderdelen van het spinnenweb kunnen helpen bij hun herstel. Soms komen ze er bij de screening zelfs achter dat hun behandeldoel beter behaald kan worden met een leefstijlinterventie dan een ggz-behandeling. Zo kwam een cliënt die was verwezen voor de behandeling van een depressie bij de screening tot het inzicht dat haar overgewicht haar somber maakte. Ze ging uiteindelijk naar haar huisarts voor begeleiding bij het afvallen. Een ander voordeel is dat het voor cliënten duidelijker is of een behandeling werkt en wanneer het gewenste eindresultaat behaald is doordat ook tijdens de behandeling de Positieve Gezondheid gemeten wordt.

Tevreden cliënten

De introductie van het spinnenweb en de bijbehorende behandeldoelen, is duidelijk terug te zien in de klanttevredenheidscijfers van Dokter Bosman. Cliënten waarderen het dat ze samen met hun behandelaar het doel van de behandeling hebben vastgesteld, dat er rekening is gehouden met hun wensen en dat ze samen met de behandelaar hebben kunnen beslissen over de behandeling.  Dit leverde een score op van een 8,4. De algehele cliënttevredenheid over onze zorg bleef met een 8,3 onverminderd hoog en 95% van onze cliënten beveelt ons aan. We zien ook dat juist het werken met Positieve Gezondheid een reden is dat cliënten voor Dokter Bosman kiezen.

Meer over: Nieuws, positieve gezondheid
Bijgewerkt: 25 november 2021