Onderzoek bevestigt: naasten betrekken bij herstel werkt

Hoewel het belang van herstelgerichte zorg voor mensen met een ernstige psychische aandoening breed wordt erkend, worden essentiële elementen van herstelgerichte zorg, zoals personalisatie van zorg en structurele betrokkenheid van de sociale leefwereld, onvoldoende geïmplementeerd in de praktijk. 

Veelbelovende manier van werken

Een net verschenen Nederlandse studie in het internationaal gerenommeerde tijdschrift JAMA Psychiatry toont aan dat de resourcegroepen-methodiek een veelbelovende manier is om de sociale leefwereld structureel te betrekken en daarmee het bevorderen van herstelprocessen in de dagelijkse leefomgeving centraal te stellen.

Resourcegroep: groep mensen die de cliënt ondersteunt bij herstel

Een resourcegroep is een groep mensen, uitgekozen door de cliënt, die voor de cliënt belangrijk is en die hem/haar helpt persoonlijke, zelfgekozen hersteldoelen te bereiken. Dit kunnen familieleden of andere naasten zijn (informele netwerk) maar ook (familie)ervaringsdeskundigen en andere professionals van de ggz en het sociaal domein (formele netwerk). 

De resourcegroep-methodiek beschrijft zes verschillende fases, die zijn gebaseerd op drie uitgangspunten:

  1. De eigen regie en empowerment van de cliënt staat voorop, en hij of zij is de regisseur van de groep.
  2. Belangrijke naasten worden structureel betrokken.
  3. Samenwerking en afstemming tussen verschillende hulpbronnen wordt gefaciliteerd.

Werken met resourcegroepen

Samenvattend blijkt het werken met resourcegroepen binnen Flexible Assertive Community Treatment (FACT) te leiden tot verbeteringen voor mensen met een ernstige psychische aandoening. Het maakt dat het sociaal netwerk beter wordt betrokken in de behandeling en dat het gevoel van eigenaarschap over ziekte, de geboden zorg en het dagelijks leven voor mensen met een ernstige psychische aandoening wordt vergroot. Hoewel de principes waarop de resourcegroep-methode is gebaseerd op zichzelf niet nieuw zijn, biedt de resourcegroep een manier om deze als bouwstenen in de reguliere werkwijze van hulpverleners te verankeren. Het toepassen van de resourcegroep-methode kan daarom beschouwd worden als een ​​substantiële verbetering van de huidige zorg voor mensen met een ernstige psychische aandoening.

Promotie onderzoek

Cathelijn Tjaden heeft op vrijdag 4 februari haar proefschrift hierover verdedigt. dat zich heeft gericht op onderzoek naar zogenaamde resourcegroepen bij herstelgerichte zorg.

bron: Tilburg University

Meer over: positieve gezondheid
Bijgewerkt: 4 februari 2022