Aanpak mentale gezondheid is van ons allemaal

Op 10 juni is de Aanpak Mentale Gezondheid naar de Tweede Kamer gestuurd. Hiermee wil de overheid een beweging in gang zetten op weg naar een mentaal gezond Nederland, met specifieke aandacht voor jongeren en jongvolwassenen, werkenden en inwoners in een kwetsbare positie.

Aanleiding

Depressie, angststoornissen en problemen  met alcohol en drugs treffen jaarlijks zo’n 1,8 miljoen Nederlanders in de  leeftijdsgroep van 18 tot 65 jaar; Circa 840.000 jongeren ervaren mentale  uitdagingen en/of klachten en 1 op de 15 jongeren in Nederland kampt met een  depressie.

Uit onderzoek blijkt dat onze mentale gezondheid één van de grootste gezondheidsrisico’s voor de toekomst is.  En een goede mentale gezondheid geeft een 15 tot 20 jaar langere levensverwachting, onder meer door sneller herstel van lichamelijke ziekten.

“De preventie van mentale klachten is vaak nog teveel een zaak van het individu; er is meer aandacht nodig voor interventies in de leefomgeving en de aanpak van  risicofactoren en oorzaken die gelegen zijn in de maatschappij. Daarom focust deze aanpak zich op de leefgebieden, zowel lokaal als landelijk”. Aldus de bewindslieden in de brief aan de Tweede Kamer.

Uitgangspunt

Belangrijk is het uitgangspunt dat mentale gezondheid niet alleen te maken heeft met het ontbreken van psychische klachten, maar onderdeel is van algehele gezondheid. Daarom wordt niet vanuit het medisch domein gekeken, maar vanuit het alledaagse leven.

Visie Dokter Bosman

Dokter Bosman is blij met de groeiende aandacht voor mentale gezondheid en heeft dit geïntegreerd in haar visie op zorg. Bij ons gaat de geestelijke gezondheidszorg hand in hand met een praktische en positieve aanpak van de geestelijke gezondheid van een cliënt. Onze behandeling is erop gericht de cliënt en zijn omgeving te leren omgaan met dat waar zij in het dagelijks leven tegenaan lopen. En daarbij zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Wij kiezen voor een persoonlijke aanpak gebruik makend van nieuwe technologie met concrete doelen op basis van mentale gezondheid en welbevinden. Volgens ons bereiken we op deze manier herstel van psychische problematiek met een positieve impact op persoonlijk en sociaal-maatschappelijk functioneren van onze cliënten.

Meer over: Gezondheid, Nieuws, onderzoek, positieve gezondheid
Bijgewerkt: 30 juni 2022