Steeds meer gemeenten waarderen efficiëntere werkwijze Dokter Bosman

Om de jeugdhulp betaalbaar te houden, kopen steeds meer gemeenten resultaatgericht in. Deze efficiënte manier van inkopen sluit goed aan bij Positieve Gezondheid, het concept waar Dokter Bosman mee werkt. Toch moet het efficiency-denken niet de overhand krijgen. 

Nadenken over gewenste uitkomst

Steeds meer gemeenten hebben te maken met tekorten voor de jeugdzorg. Om die terug te dringen, wordt jeugdzorg, net als geestelijke gezondheidszorg, steeds vaker resultaatgericht ingekocht, zo viel onlangs te lezen in de Volkskrant. Het betekent dat gemeenten hulpverleners betalen op basis van het behaalde resultaat, niet op basis van het aantal uren behandeling of begeleiding keer een uurtarief. Zo kan een resultaat bijvoorbeeld zijn dat een jongere weer naar school gaat. Het zorgt ervoor dat alle betrokken partijen meer gaan denken over de gewenste uitkomst van hulpverlening.

Positieve Gezondheid

De uitkomst centraal stellen, en niet de behandeling, indicatie of diagnose, sluit aan bij het concept Positieve gezondheid waar Dokter Bosman als eerste GGZ-instelling van Nederland mee is gaan werken. Positieve Gezondheid is een nieuwe manier om naar gezondheid te kijken: namelijk dat gezondheid meer is dan de aan- of afwezigheid van klachten. Het betekent concreet dat een psychologische behandeling meer dan vroeger draait om ‘meedoen’ en ‘een fijner leven hebben’, niet om 100% klachtenvrij te zijn. Een doel is bijvoorbeeld om weer naar school te kunnen, je hobby’s kunnen oppakken of weer plezier te beleven aan contact met anderen. De 6 dimensies van Positieve Gezondheid worden weergegeven in een soort spinnenweb en daarmee voor de cliënten visueel inzichtelijk gemaakt. Ook de cliënt weet dus goed wat het beoogde resultaat van zijn of haar behandeling wordt.

Geen oplossing voor alles

Bij Dokter Bosman merken we dat steeds meer gemeenten ons weten te vinden omdat ze enthousiast zijn over onze visie op goede psychologische zorg en de efficiencyslag die we daarmee maken. Tegelijkertijd krijgen we de indruk dat gemeenten praten over resultaten terwijl ze eigenlijk alleen de kostenbeheersing bedoelen. We blijven daarom kritisch op de discussie over resultaatgerichtheid. Het is niet de oplossing. Het gaat voorbij aan het feit dat behandelaren nu ook al resultaatgericht werken. Zorg is bovendien mensenwerk en dat laat zich niet vangen in spreadsheets. 

Er is meer aan de hand

Het bieden van zorg biedt geen garantie dat bij alle cliënten een resultaat te behalen is. Ook wordt een belangrijk gegeven in de discussie overgeslagen: steeds meer kinderen en jongeren doen een beroep op de jeugdzorg waardoor de totale kosten stijgen. Ook daarvoor zullen we met elkaar, als samenleving, een oplossing moeten bieden. Van alléén sturen op resultaat (en eigenlijk kosten) krijg je geen efficiëntere zorg.

Meer over: Jeugdzorg, Nieuws, positieve gezondheid
Bijgewerkt: 19 oktober 2020