Pivotal Response Treatment veelbelovende behandeling voor kinderen met autisme

Pivotal Response Treatment (PRT) is een veelbelovende behandeling voor kinderen met autisme. Het is gericht op het stimuleren van sociaal-communicatieve vaardigheden, zoals het leren stellen van vragen, opmerkingen maken en leren hoe je het gesprek met anderen kan aangaan.

Onderzoek

Er zijn twee grote studies uitgevoerd: het PicASSo-project en het DAVINCI-project. Bij het PicASSo-project is PRT, met en zonder inzet van een robotje, in vergelijking met andere reguliere behandelingen onderzocht bij jonge kinderen van 3 t/m 8 jaar. Bij het DAVINCI-project is onderzoek gedaan naar PRT in vergelijking met andere behandelingen bij schoolgaande kinderen en jongeren van 9 t/m 15 jaar.

Reguliere behandelingen binnen deze projecten bestond onder andere uit ouderbegeleiding, gezinsbehandeling, sociale vaardigheidstraining en medicatie. In totaal hebben 117 kinderen en hun ouders een van beide onderzoeken afgerond.

Robot van meerwaarde voor jonge kinderen

Voor alle groepen werd na behandeling – PRT of andere reguliere behandeling – een verbetering gezien in de sociaal-communicatieve vaardigheden. Voor jonge kinderen trad de grootste verbetering op na PRT met inzet van een robotje. Deze kinderen gaven aan het robotje over het algemeen leuk te vinden, met name de bewegingen en stem van de robot en de spelletjes met de robot. Ouders gaven aan de inzet van de robot over het algemeen van meerwaarde te vinden. Een verbeterpunt is dat de robot soms traag reageert, en dat de spelletjes meer mogen worden uitgebreid.

Ook jongeren profiteren van PRT

Voor de schoolgaande kinderen en jongeren was de grootste verbetering te zien na PRT in vergelijking met andere reguliere behandelingen. Motivatie voor het verbeteren van sociaal-communicatieve vaardigheden is voor deze doelgroep wel extra van belang.

PRT meest effectieve behandeling

Deze resultaten laten zien dat PRT het meest effectief lijkt te zijn voor verbetering in de sociale communicatie bij de behandeling van autisme. Voor jonge kinderen is de inzet van een robotje in de PRT veelbelovend.

Hulp bij een vermoeden van autisme

Een huisarts kan iemand met een vermoeden van autisme spectrumstoornis doorverwijzen naar de juiste behandelaar. Je kunt ook direct contact opnemen. Bel dan 088 – 226 76 26 of mail ons.

Bron: karakter.com

Meer over: Autisme, Nieuws
Bijgewerkt: 3 juli 2020