Psychische problemen bij studenten tijdig onderkennen

Psychische problemen bij studenten hangen vaak samen met voortijdige studie-uitval, slechtere studieresultaten en een grotere kans op werkloosheid.

Onderzoek Caring Universities

Het onlangs afgeronde onderzoek naar Caring Universities was erop gericht om psychische problemen bij studenten op universiteiten en andere instellingen voor hoger onderwijs vroegtijdig te onderkennen.

Een ander doel was het zo snel mogelijk beschikbaar stellen van preventieve en vroege interventies. Caring Universities implementeerde een screeningssysteem voor het opsporen van psychische stoornissen bij studenten. Zij onderzochten de effecten van een online interventie.

Het onderzoek is uitgevoerd door de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) en was voorloper van een groter, doorlopend Caring Universities-traject waarin ook de universiteiten van Leiden, Utrecht en Maastricht deelnemen.

Implementatie screeningssysteem

Een belangrijk onderdeel van het project was het implementeren van een screeningssysteem voor veelvoorkomende psychische problemen bij studenten van de VU en UvA. Het screeningssysteem is een nieuw internationaal systeem dat gecoördineerd wordt door Harvard Medical School. Daarin zijn gegevens van vele duizenden studenten over de hele wereld verzameld. Er wordt onderzocht welke risicogroepen baat kunnen hebben bij preventieve interventies. Met deze tool zijn studenten van de VU en UvA uitgenodigd om deel te nemen aan het Harvard-onderzoek naar hun geestelijke gezondheid.

Ontwikkelen online interventies

In samenwerking met de 3 andere Nederlandse universiteiten (Universiteit Maastricht, Universiteit Leiden, en Universiteit Utrecht), worden op dit moment preventieve online interventies voor stressmanagement, depressie en andere veelvoorkomende problemen bij studenten ontwikkeld. Het gaat om interventies die gericht zijn op onder meer het verminderen van uitstelgedrag en mogelijk ook faalangst, perfectionisme en slaapproblemen.

Een aantal studenten met milde of matige symptomen van depressie of angst heeft deelgenomen aan een bestaande online interventie. Deze zelfhulpinterventie heeft echter niet geleid tot verminderde symptomen van depressie en angst in studenten.

Toekomst

Momenteel wordt een plan voor implementatie op de lange termijn en evaluatie van screening en preventieve interventies binnen de Nederlandse universiteiten ontwikkeld. Afhankelijk van de uitkomsten van dit initiatief worden aanbevelingen geformuleerd voor de implementatie van deze infrastructuur bij andere Nederlandse universiteiten en hogescholen.

Contact

Herken je verschijnselen van een depressie of heb je last van angst? Wil je graag in gesprek met een professional? Neem contact op met Dokter Bosman. Bel ons op 088 226 76 26  of mail ons. Onze specialisten ondersteunen je in het overwinnen ervan.

Bron: meer informatie ga naar de projectpagina van Caring Universities

Meer over: Angst, Depressie, Nieuws, studenten
Bijgewerkt: 19 mei 2020