De psychologie van Hoogbegaafdheid

psychologie van hoogbegaafdheid
Hoogbegaafden behoren tot de meest intelligente groep binnen onze samenleving. Helaas komen hun uitzonderlijke capaciteiten vaak niet volledig tot hun recht. Sterker nog: hoogbegaafden presteren vaak onder hun kunnen. Zij lopen tegen problemen aan, waardoor hoogbegaafdheid niet als zodanig wordt herkend. En zelfs wordt verward met andere problematiek zoals autisme, ADHD of een andere gedrags- of ontwikkelingsstoornis.

Vroege herkenning hoogbegaafdheid

Onderpresteren ontstaat vaak al in de eerste jaren op het basisonderwijs en is vaak een voorbode van bijkomende problematiek. Een vroege herkenning en erkenning van hoogbegaafdheid is dus van groot belang. Meer kennis en kunde is gevraagd om het signaleren en begeleiden van deze groep kinderen te verbeteren om ze te kunnen leren hoe zij hun volle potentieel kunnen benutten.

Psychologie van hoogbegaafdheid

Lotte Peels, orthopedagoog bij Dokter Bosman beschreef met nieuwsgierigheid en vol overgave de Psychologie van Hoogbegaafdheid in ruim 250 pagina’s. In het boek komen definities en theorieën over intelligentie en hoogbegaafdheid aan bod. Maar ook wordt aandacht besteed aan karaktereigenschappen als creativiteit, gevoeligheid, perfectionisme en rechtvaardigheidsgevoel. Ook samenhang en onderscheid met psychiatrie en onderwijs- en opvoed behoeften blijven niet onbesproken.

Geen beter mens

Een hoogbegaafde is niet een beter mens, of ‘beter gelukt’. Wie denkt dat bij hoogbegaafden alles vanzelf gaat en dat ze daarom vast volmaakt en gelukkig zijn, komt bedrogen uit. Hoogbegaafden presteren vaak onder hun kunnen en lopen tegen aansluitingsproblemen aan, waardoor hoogbegaafdheid niet wordt herkend of wordt verward  met  psychiatrie als autisme of ADHD. Kennis en kunde is gevraagd om het signaleren en begeleiden te verbeteren en hoogbegaafden gelukkig te zien opgroeien. Hieraan hoop ik een bijdrage te leveren!

Meer weten?

Psychodidact geeft haar werk uit als erkende thuisstudie op HBO-niveau. Deze is geaccrediteerd door  de NFG. Accreditaties bij  NVvPO, Registerplein en SKJ zijn in aanvraag. Inschrijven is vanaf nu mogelijk, via https://lnkd.in/gn3Af4Y
Lotte Peels is Orthopedagoog bij Dokter Bosman. In 2015 studeerde zij cum laude af met haar onderzoek over verschillen tussen hoogbegaafde en niet-hoogbegaafde leerlingen en de relatie met creativiteit en onderpresteren. Lotte is verantwoordelijk voor het uitvoeren van diagnostiek naar psychiatrische problematiek en het geven van behandeling, schoolbegeleiding en trainingen. Ze vervult tevens een rol binnen het expertteam Hoogbegaafdheid.
Meer over: Ggz, Hoogbegaafdheid, Nieuws, Onderwijs
Bijgewerkt: 30 oktober 2017