Psychologische hulp: wat dekt je zorgverzekering?

Een vraag die nu, met het bekend worden van de zorgverzekeringspremies, bij veel mensen speelt is: wordt psychologische zorg vergoed vanuit de basisverzekering en/of zijn er aanvullende dekkingen mogelijk? Ben je op zoek naar hulp bij psychische problemen? Dan is de huisarts het eerste aanspreekpunt. Met hem of haar bespreek je jouw mentale klachten en welke problemen je daarbij ondervindt. Vervolgens overlegt de huisarts samen met jou welke vervolgstappen raadzaam kunnen zijn. Dit hangt natuurlijk af van de ernst van de klachten.

Lichte psychische klachten

Bij lichte psychische klachten zal de huisarts je waarschijnlijk binnen de praktijk willen behandelen. Je krijgt dan hulp via een ‘Praktijkondersteuner Geestelijke gezondheidszorg’ (POH-GGZ). De POH-GGZ zal je vragen stellen over je situatie en je klachten. Vervolgens bekijkt hij/zij samen met jou welke vormen van psychologische hulp zouden kunnen helpen. Het kan zijn dat je een doorverwijzing krijgt naar een andere zorgaanbieder, zoals een GZ-psycholoog, GGZ-instelling of maatschappelijk werker. Huisartsenzorg en de POH-GGZ worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Er geldt geen eigen risico. Voor medicijnen die worden voorgeschreven, betaal je wel eigen risico.

Matige tot ernstige psychische klachten

Als blijkt dat de huisarts en POH-GGZ niet de gewenste hulp kunnen bieden, kan er een doorverwijzing plaatsvinden voor matige of ernstige psychische problematiek. Afhankelijk van de ernst kan er worden doorverwezen naar:

  1. Generalistische basis GGZ: behandeling van milde of complexe psychische klachten, bijvoorbeeld een behandeltraject bij een GZ-psycholoog of E-health zorgtraject.
  2. Specialistische GGZ: behandeling van ernstige, complexe psychische klachten waarbij gespecialiseerde kennis nodig is. Voorbeeld: behandeling bij een psychiater of opname in een GGZ-instelling met zorg en behandeling.

Bij Dokter Bosman vindt er regelmatig terugkoppeling plaats tussen ons en je huisarts. De generalistische basis GGZ en specialistische GGZ worden vergoed via de basisverzekering als er een DSM-diagnose en geldige verwijzing is. Je betaalt voor deze zorg wel je eigen risico (385 euro in 2019). Ook voor medicatie die wordt voorgeschreven is het eigen risico van toepassing.

In principe mag je zelf kiezen bij welke psycholoog je onder behandeling wilt zijn. Het is belangrijk om te kijken welk type zorgverzekering je hebt. Bij een naturapolis vergoedt de verzekeraar alleen volledig als de zorgaanbieder een contract heeft gesloten met jouw verzekeraar. Anders betaal je mogelijk zelf een deel van de rekening voor de geleverde zorg. Dokter Bosman valt onder deze gecontracteerde zorg.

Bij een restitutiepolis vergoedt de verzekeraar altijd 100 procent van het wettelijke of marktconforme tarief voor zorgaanbieders die geen contract hebben gesloten met de verzekeraar. Je hebt daardoor meer keuzevrijheid. Het Autisme Kenniscentrum valt onder deze niet gecontracteerde zorg, met uitzondering van VGZ, DSW en ASR in 2019.

Contact

Heb je je eigen risico in 2018 (gedeeltelijk) gebruikt? Dan kan het extra gunstig zijn als je je in 2018 aanmeld. Dan betaal je voor de voortzetting van de zorg in 2019 geen eigen risico. Bel 0882267626 of mail ons.

 

Meer over: Nieuws, zorgverzekering
Bijgewerkt: 3 december 2018