Samenwerking LEOPARD-studie Amsterdam UMC en Dokter Bosman

Bij Dokter Bosman willen we onze cliënten de best mogelijke evidence based psychologische zorg bieden. Wij werken daarom samen of nemen deel aan wetenschappelijk onderzoek van verschillende universiteiten of universitair medische centra. Een van die samenwerkingen is met de LEOPARD-studie van het Amsterdam UMC.  

LEOPARD-studie

Wij geloven dat onderzoek zorgt voor kennisontwikkeling en verbetering van de (digitale) cliëntenzorg. Deze studie is daar een voorbeeld van. De LEOPARD studie is een observationele studie naar het voorspellen van de behandelrespons van antidepressiva met vragenlijsten en MRIs.De LEOPARD studie loopt van 2020 tot 2023 en heeft tot doel een ontwikkeld algoritme te valideren dat een voorspelling geeft van de antidepressiva-respons voor cliënten met depressie. Deze voorspelling komt tot stand op basis van met name geavanceerde ‘radiomics’ analyse van MRI scans.

Depressie in cijfers

In Nederland krijgt 1 op de 5 volwassenen van 18-64 jaar ooit te maken met MDD. Helaas duurt het vinden van effectieve medicatie lang, omdat het momenteel acht weken duurt voor de respons vastgesteld kan worden d.m.v. vragenlijsten, en de kans op positieve respons 30% is. Als het algoritme voldoende betrouwbaar bevonden wordt, stelt het non-responders in staat substantieel sneller door te wisselen naar andere medicatie, en zo sneller effectieve medicatie te vinden.

Onderzoek

Het onderzoek bestaat uit twee meetmomenten op baseline en week 2. Deze bestaan uit vragenlijsten en non-invasieve MRI scans met een scanduur van 30 minuten. Tot slot vindt er op week 8 een telefonische follow-up plaats. Deelnemers blijven te allen tijde onder behandeling bij hun eigen behandelaar, maar een paar keer naar Amsterdam UMC, locatie AMC om vragenlijsten in te vullen en om MRI scans te maken.

Meer weten?

Meer informatie over de inhoud van de studie en wat deelname inhoud, kun je hier vinden. Heb je interesse voor deelname aan het onderzoek of vragen, bespreek deze dan met uw behandelaar

Meer over: Depressie, Nieuws, onderzoek
Bijgewerkt: 5 november 2021