Sekse- en genderdiversiteit moeten meer aandacht krijgen in GGZ

Te weinig aandacht voor man-vrouw verschillen binnen de geestelijke gezondheidszorg kan leiden tot onjuiste diagnoses en ontbreken van (tijdig) passende zorg.

Nieuwe Alliantie Gender & GGZ

Om die reden is de Alliantie Gender & GGZ opgericht. Dit is een samenwerkingsverband van hele GGZ-veld waarin cliënten, ggz-professionals en wetenschappers vertegenwoordigd zijn. Om de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren wil de alliantie meer aandacht voor sekse-en genderdiversiteit in deze sector.

De Alliantie Gender & GGZ bestaat uit de volgende partners: De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de Nederlandse Vereniging Gender en Gezondheid, het Nederlands Instituut van Psychologen, de Landelijke Vereniging POH-GGZ, Samen Sterk zonder Stigma, MIND, International Association for Women’s Mental Health, de Nederlandse ggz en WOMEN Inc.

Autisme bij vrouwen niet vroegtijdig herkend

Om te inventariseren hoe genderverschillen een rol spelen in de geestelijke gezondheidszorg is de rapportage verkenning Gender & GGZ opgesteld. Hierin geven vrouwen iets vaker aan eerst een verkeerde diagnose te hebben gekregen dan mannen. Opvallend is dat verschillende  vrouwen aangeven dat autisme niet vroegtijdig bij hen is herkend. Als reden hiervoor geven deze vrouwen aan dat niet snel wordt gedacht aan autisme bij vrouwen en klachten niet altijd worden herkend. Hierdoor zoeken mensen onnodig lang naar passende hulp of mijden ze zorg en stoppen met de behandeling als blijkt dat deze niet bij hen past.

Gendersensiviteit

Niet alleen speelt gendersensitiviteit een rol in de diagnose, ook speelt het in de bejegening een belangrijke rol. Zo geeft ruim een derde van de ondervraagden cliënten aan voorkeur te geven voor iemand van de eigen sekse of gender. Met name vrouwen hebben vaker liever een vrouwelijke hulpverlener. Onderliggend trauma kan invloed hebben op de voorkeur in sekse of gender van de hulpverlener.

Meer onderzoek

De invloed van biologische, psychosociale en maatschappelijke factoren van sekse en gender op de geestelijke gezondheid is nog te weinig onderzocht en toegepast. De alliantiepartners willen inzetten voor nieuw onderzoek en implementatie van bestaande kennis in de praktijk. Zodat uiteindelijk iedereen passende zorg ontvangt.

Bron: persbericht

Meer over: Nieuws, positieve gezondheid
Bijgewerkt: 5 februari 2021