Start wetenschappelijk onderzoek Netwerk intake Dokter Bosman in samenwerking met UMC Utrecht

UMC Utrecht en Dokter Bosman zijn een intensieve samenwerking gestart om de Netwerk Intake, een initiatief van het UMC Utrecht toe te gaan passen en te onderzoeken bij Dokter Bosman. ZonMW heeft hiervoor eerder dit jaar een subsidie toegekend waarmee we onderzoek gaan doen naar de inzet van de Netwerkintake in de dagelijkse praktijk. Het onderzoek loopt van 1 maart 2023 tot en met 1 maart 2025.

Over de Netwerk intake

De Netwerk Intake is een methode om een gesprek te voeren bij de start van een behandeling. Centraal staat de vraag wat een cliënt nodig heeft om tot herstel te komen of zijn leven weer in balans te krijgen of te houden. In het gesprek vertelt een cliënt zijn verhaal, waar kom je vandaan? Waar ben je nu? Wat heeft hierbij een rol gespeeld? We krijgen zo een breed beeld van de problemen die spelen en wie erbij betrokken zijn en aan welke doelen een cliënt wil werken en wat hij/zij daarin zelf kan doen en waarvoor hij/zij hulp nodig heeft en van wie. Hierbij streven we ernaar de cliënt in zijn kracht te zetten door na te gaan welke dingen een cliënt zelf kan veranderen en wat directe naasten kunnen doen om tot realisatie van de doelen te komen. Als laatste kijken we welke rol Dokter Bosman kan spelen om de doelen van de cliënt te behalen.  

Onderzoek UMC Utrecht en Dokter Bosman

Door de subsidie van ZonMw heeft het project een vliegende start gekregen. “Het is een waanzinnig mooi project. Mensen zijn geen verzameling symptomen of een classificatie. 

Mensen hebben elk een eigen verhaal. Het gaat om persoonsgerichte zorg! We sluiten aan bij de hulpvraag van de cliënt en betrekken het (informele) netwerk bij de behandeling om de cliënt weer in zijn kracht te zetten. We willen hiermee eerder komen tot passende zorg en verminderen hiermee de druk op de zorg. We houden deze zo betaalbaar en maken deze toekomstbestendig.”, zegt Emilie Merkx, projectleidster bij Dokter Bosman. 

Herstelgerichte- en effectieve methode 

Bij Dokter Bosman werken we herstelgericht en effectief. Samen met de cliënt brengen we in kaart welke impact de klachten hebben op het  dagelijks leven en welke persoonlijke doelen een cliënt wil bereiken. Het gedachtegoed bestaat al langer, maar een praktische tool om deze te vertalen naar de behandelkamer ontbrak. We gaan onderzoeken hoe we dé handreiking van Floortje Scheepers, hoogleraar innovatie in de geestelijke gezondheidszorg: de netwerk intake, goed kunnen implementeren met als doel deze uiteindelijk breed uit te rollen, zowel in onze organisatie als binnen de (eerstelijns) GGZ.  Meer informatie over de netwerk intake kan door contact op te nemen met Emilie Merkx.

Meer over: Nieuws, onderzoek
Bijgewerkt: 16 maart 2023