Onze hulp voor volwassenen

Er komt in 2022 een nieuwe bekostiging van de ggz: het zorgprestatie model. De bekostiging regelt wat de zorg mag kosten en hoe wij die in rekening moeten brengen. De bekostiging gaat niet over welke zorg je krijgt of hoe je die krijgt.

Hieronder vind je antwoorden op de veelgestelde vragen over het nieuwe model.

Waarom een nieuwe bekostiging?

De oude bekostiging voor de ggz is niet meer geschikt. Wij waren bijvoorbeeld veel tijd kwijt aan administratie. De rekening van een behandeling werd pas aan het einde van een behandeltraject verstuurd, soms pas na een jaar. En de rekeningen waren vaak niet duidelijk. Daarom is er vanaf 2022 een nieuwe bekostiging: het zorgprestatie model. In het zorgprestatie model worden onze behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties.

Wie betaalt mijn behandeling?

Als je 18 jaar of ouder bent dan wordt je behandeling meestal vergoed uit het basispakket van je zorgverzekering. Wij informeren je hierover bij de start van je behandeling. Je betaalt eigen risico voor veel vormen van zorg die uit het basispakket van de zorgverzekering worden vergoed.

Wat merk ik ervan?

De zorg die je krijgt verandert niet. Je kunt wel de rekening makkelijker controleren. Je kunt precies zien wie je tijdens een consult gesproken hebt en hoeveel tijd daarvoor in rekening wordt gebracht. Ook komt de rekening sneller, bijvoorbeeld na een maand.

Wat gebeurt er tijdens de overgang van 2021 naar 2022?

De nieuwe bekostiging voor de ggz gaat op 1 januari 2022 in. Heb je in 2021 een behandeling en loopt je behandeling door in 2022? Dan valt de zorg tot en met 31 december 2021 onder de oude bekostiging. Daar komt een aparte rekening van. De zorg in 2022 registreren wij volgens het zorgprestatie model. De zorgverzekeraar kijkt voor beide jaren of je eigen risico moet betalen.

Wat gebeurt er vanaf 2022?

In het zorgprestatie model wordt de rekening gestuurd kort nadat de zorgprestaties plaatsvinden. Op je rekening kunnen dan meerdere losse consulten of andere zorgprestaties staan. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022. De zorgprestaties die in 2023 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2023. Als je in die jaren nog eigen risico moet betalen, brengt de zorgverzekeraar dat in rekening.

Goed om te weten

  • Ben je al in zorg en loopt je behandeling door in 2022? Dan heb je geen nieuwe verwijzing nodig.
  • Let op als je overstapt naar een andere zorgverzekeraar. Indien je behandeling in het nieuwe kalenderjaar doorloopt, valt dit deel onder de nieuwe polis. Check dan of je nieuwe zorgverzekeraar je zorgverlener (volledig) vergoedt.
  • De duur van een consult bepaalt het tarief. Wij gaan uit van de tijd die voor jou in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde.
  • Heb je op één dag meerdere keren contact met je zorgverlener via e-mail of chat? Dan kan dit als één consult op de rekening staan.

Speciaal voor jou hebben wij een factsheet samengesteld met de belangrijkste wijzigingen