Aantal depressieve ouderen verandert

Depressie ouderen

Er is een verband gevonden tussen de toename van ernstige depressies en de lichamelijke gezondheid van ouderen. Ook is er een relatie tussen de afname van milde depressies en verbeterde economische en sociale omstandigheden onder ouderen. Dit blijkt uit de Longitudinal Aging Study Amsterdam, oftewel de LASA-studie van het Amsterdam UMC.

Toename ernstige depressie

Bijna twee keer zoveel Nederlanders tussen de 55 en 64 jaar hadden last van een ernstige depressie in 2012, vergeleken met twintig jaar geleden, in 1992. Ook opvallend is dat er onder deze groep een afname van 32% te zien is van milde depressies. Dit blijkt uit de ouderenstudie LASA. De studie is gebaseerd op gegevens van bijna 3.000 Nederlanders die meededen aan dit onderzoek. Hierbij zijn drie groepen van ongeveer duizend mensen, tussen de 55 en 64 jaar, op dezelfde manier onderzocht in 1992, 2002 en 2012. Deze ouderen waren afkomstig uit verschillende regio’s in Nederland.

Risicofactoren en gezondheid

In 2012 gaven meer mensen tussen de 55 en 64 jaar aan last te hebben van problemen met hun gezondheid. Deze problemen bestaan onder andere uit chronische pijn of ziekte, functionele belemmeringen of slaapproblemen, ook hadden deze mensen vaker last van een ernstige depressie. Echter, bij problemen zoals hart- en vaatziekten en eenzaamheid is er juist een afname te zien. Ook het percentage rokers was afgenomen, deze risicofactoren dragen ook mee aan ernstige depressie. Een afname van deze risicofactoren kunnen dus bij hebben gedragen aan de waargenomen afname.

Verband depressie, sociale- en economische omstandigheden

Ook waren in 2012 de deelnemers van de LASA-studie gemiddeld hoger opgeleid en hadden meer deelnemers een betaalde baan, met een groter sociaal netwerk. Volgens de onderzoeker wijst dit op een verband tussen verbeterde sociale en economische omstandigheden en een afname van milde depressie (32%). Uit het onderzoek blijkt dan ook dat factoren die veranderbaar zijn invloed kunnen hebben op depressies. In dit geval kan het verbeteren van psychosociale en sociaal economische omstandigheden belangrijk zijn voor preventie van depressie, en bevorderlijk zijn voor de gezondheid van de Nederlandse bevolking.

Wat kun je doen?

En wat moet je doen als je denkt dat je een depressie hebt? Het antwoord op deze en nog veel meer vragen is te lezen op de nieuwe website In Actie tegen Depressie. Neem een depressie altijd serieus en zoek hulp. Ga in eerste instantie naar je huisarts, deze kan je doorverwijzen. Bel ons op 088 226 76 26 of mail ons.

Bron: VUmc

Meer over: Depressie, Nieuws
Bijgewerkt: 10 april 2019