Geef prioriteit aan mentale gezondheid jongeren

Het gaat niet goed met de mentale gezondheid van jongeren in Nederland. Dat zien wij aan het aantal aanmeldingen bij Dokter Bosman. Eenzaamheid, depressie-, angststoornissen en nemen enorm toe.

Onderzoek: steeds meer jongeren hebben klachten

Dit blijkt ook uit de recente Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs. Uit de monitor van het Trimbos Instituut blijkt dat er sterke verbanden zijn tussen het ervaren van (heel) veel stress en prestatiedruk enerzijds, en psychische internaliserende klachten en emotionele uitputting anderzijds. Studenten die veel stress en/of prestatiedruk ervaren, hebben ook een mindere mate van positieve mentale gezondheid en veerkracht. Ook het jaarlijkse CBS onderzoek naar de impact van Corona, toont aan dat steeds meer jongeren last hebben van psychische klachten.

Voorkom klachten, verlaag de prestatiedruk

De prestatiedruk in het onderwijs is te hoog de impact op de mentale gezondheid van leerlingen en studenten is hoog. Het is belangrijk dat er bij het nemen van corona maatregelen om dat mee te wegen en daarin effectief bij te dragen aan verlaging van de prestatiedruk. Denk hierbij aan het bindend studieadvies, toetsroosters en tijd voor ontspanning.

Overgang jongvolwassenen 

Uit onderzoek blijkt ook dat de belangrijkste oorzaak van stress het moment van overgang is waar jongeren en jongvolwassenen zich in bevinden. Je leven verandert en er wordt meer van je geëist. Je hebt bovendien weinig controle over die situatie. Er is nu ook nog een groot life-event gaande: de corona pandemie. Dat komt bovenop een toch al uitdagende situatie.

Eenzaamheid

Ditzelfde moment van overgang is, in combinatie met de lockdowns en beperkte sociale contacten, ook een voedingsbodem voor gevoelens van eenzaamheid. Dat is ook een probleem dat wijdverbreid is. Onze oproep is: praat erover. En houd moed: er is echt iets aan te doen.

Contact

Heb je last van depressieve gevoelens of maak je je zorgen om iemand anders? Neem dan in eerste instantie contact op met je huisarts en vraag om een verwijzing. Wil je direct contact bel 088 226 76 26 of mail ons.

Meer over: Angst, Depressie, Nieuws, onderzoek
Bijgewerkt: 20 december 2021