Goede diagnose begin van succesvol herstel

goede diagnose

Succesvol herstel van psychische aandoeningen begint met een goede diagnose. Classificatie en interpretatie van de symptomen geven richting aan de behandeling. Het voorkomt dat er medicijnen of psychotherapie wordt voorgeschreven.

Persoonlijke aanpak

Bij Dokter Bosman is een behandeling meer dan alleen een pilletje. Wij kijken wat jij nodig hebt. Een persoonlijke aanpak is voor ons essentieel in de behandeling. Dat start met een goede diagnose.

Ook onze cliënten willen graag weten wat er aan de hand is. Een goede diagnose is niet altijd even eenvoudig. De eerste fase van de diagnose is betrekkelijk eenvoudig en overzichtelijk. Het gaat hier om de groepering van symptomen die, gecombineerd, een ziektebeeld aangeven zoals een depressie.

Goede diagnose

Daarna wordt diagnosticeren vaak moeilijker omdat ziektebeelden zich bij elke cliënt individueel manifesteren. De psychiater of psycholoog zoekt naar dieperliggende oorzaken, ernst en complicaties. Om zo gericht een mogelijke behandeling te kunnen starten.

Wat wij zien is dat tijdens diagnostische gesprekken al iets positiefs met de cliënt gebeurt. Hij of zij krijgt inzicht, ziet plotseling verbanden tussen de klachten en voelt houvast. Dan is de eerste stap in de behandeling eigenlijk al gezet.

In andere gevallen is een cliënt soms nog helemaal niet aan openheid toe. De cliënt is achterdochtig, soms angstig. Wij benaderen die voorzichtig.

Diagnose op basis van gelijkwaardigheid

De problemen van psychiatrische diagnostiek voor een deel te wijten zijn aan de omschreven ziektebeelden. Elke cliënt is in eerste instantie een unieke persoonlijkheid. Die past niet altijd in een algemene categorie of subcategorie. Hoe gedetailleerd die ook is omschreven.

Dokter Bosman kijkt dan ook naar de persoons-georiënteerde diagnostiek. Cliënten worden niet in een vakje ingedeeld en meer bij de diagnose betrokken. Gelijkwaardigheid is een belangrijke kernwaarde van Dokter Bosman.

Sneller naar de hulpverlener

Hoe vroeger een diagnose gesteld kan worden, hoe beter. Door bij de eerste symptomen direct actie te ondernemen kan een cliënt, door gerichte hulp, veel leed voorkomen. Vaak wacht een cliënt echter te lang met de stappen naar de huisarts. Deels komt dit door onwetendheid. Mensen herkennen hun klachten niet als psychiatrisch, denken dat deze tijdelijk zijn.

Voor een ander deel komt dit door het taboe dat nog steeds op psychiatrische aandoeningen rust. De maatschappij ziet cliënten nog vaak als ‘abnormaal’, waardoor schroom ontstaat. Er zijn in dit opzicht wel grote verbeteringen. Huisartsen herkennen de ziektebeelden eerder en zijn sneller geneigd patiënten door te verwijzen. Maar vooral de mensen zelf zijn bewuster geworden.

Openheid

Dit is voornamelijk te danken aan betere voorlichting en meer openheid in de media. Ook het  internet is een grote aanwinst. Mensen kunnen hun klachten voorleggen aan forums en er bestaan voor alle ziekten goede websites, of bijvoorbeeld onze dossiers over ADHD en Autisme. Voor een goede diagnose en behandeling kun je contact opnemen of bel 088 226 76 26.

Bron: Dokter Bosman, VUmc

Meer over: ADHD, Autisme, onderzoek
Bijgewerkt: 7 oktober 2017