Het belang van spelen voor gezonde ontwikkeling

kinderen ontwikkeling

Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht en het Wilhelmina Kinderziekenhuis bundelen hun krachten om de invloed van spelen op de ontwikkeling van de hersenen en het gedrag van kinderen te onderzoeken. Dit meldt Universiteit Utrecht.

Het onderzoek

Ondanks het feit dat mensen en dieren volop spelen is er nog relatief weinig bekend over de invloed van spelen op de ontwikkeling van kinderen. Hierom is het onderzoeksproject Spelen = Gezond Opgroeien gestart. Het doel is om het onderbelichte aspect van spelen, namelijk het psychologische aspect, zichtbaar te maken. Door middel van experimenten met dieren wordt de invloed getest. Uit eerder onderzoek is gebleken indien dieren niet kunnen spelen, dit later van invloed is op het gedrag. De dieren reageren bijvoorbeeld anders op stressvolle situaties, bij interacties en zijn angstiger.

Er zijn veel overeenkomsten tussen spelen en sporten. Het is spontaan, belonend en vaak plezierig. Naast deze overeenkomsten is er een belangrijk verschil, in spel heb je meer vrijheid en kan je makkelijker de regels veranderen. Alhoewel er veel bekend is over het positieve effect van sporten op de psychische gezondheid, is er minder bekend over het effect van spelen.

Spelen en ontwikkelen

Spelen laat kinderen naast hun fysieke-, ook hun emotionele, sociale en cognitieve vaardigheden ontwikkelen. Door spelen leren kinderen wat wel en niet getolereerd wordt. Ook leren ze de sociale regels kennen en creatief problemen oplossen. Hierdoor draagt het bij aan een gezonde ontwikkeling, en kunnen ze gezond opgroeien.

Het onderzoek besteedt extra aandacht aan kinderen met een chronische ziekte, deze kinderen ontwikkelen vaker problemen op sociaal of emotioneel gebied. Ze hebben vaak minder energie om te spelen en worden vaak beschermd door de omgeving of anders benaderd. Het is hierbij belangrijk niet hoe er gespeeld wordt maar te focussen op wat een kind wel kan. Door te kijken naar individuele verschillen in spelgedrag, kan hier gericht op ingespeeld worden en kunnen kinderen meer ruimte krijgen om te spelen of juist enigszins afgeremd worden.

Koningsspelen

Sport maar ook spel is belangrijk voor kinderen. Tijdens de Koningsspelen vragen basisscholen aandacht voor het belang van actief bewegen en gezond eten. In de toekomst is het van belang dat er meer soortgelijke initiatieven ontstaan om kinderen te stimuleren actief met elkaar te bewegen. Dit is belangrijk voor kinderen om zichzelf optimaal te kunnen ontwikkelen en gezond op te groeien.

Contact

Heb jij of je kind last van psychische of gedragsproblemen? Lees onze dossiers voor meer informatie. Wil je erover praten met een professional? Onze specialisten staan klaar om naar je te luisteren en geven je van advies. Bel ons op 088 226 76 26 of mail ons.

Bron: Universiteit Utrecht

Meer over: Gezondheid, Kinderen en Jeugd, Nieuws
Bijgewerkt: 10 april 2019