Hoger onderwijs moet werk maken van mentale gezondheid studenten

Uit de studentenmonitor van het Trimbos Instituut bleek dat de helft van de studenten gevoelens van angst en depressie ervaart, en maar liefst 80% zich eenzaam voelt. Hoe zorg je in het onderwijs dat deze cijfers, ook tijdens de corona crisis, verlaagd worden?

Het openen van de hogescholen en universiteiten is een goede stap, maar er moet nog veel gebeuren om de mentale gezondheid van studenten te bevorderen. Zo blijkt uit recente cijfers dat het aantal suïcides in 2021 met 15% is gestegen onder jongeren tot 30 jaar. 

Eenzaamheid, angst en depressie: een bekend probleem bij studenten

Uit een bericht van 113 Zelfmoordpreventie bleek dat de suïcidecijfers onder jongeren tot 30 gestegen zijn met 15% in 2021. Dit bleek uit een rapport van de Commissie Actuele Nederlandse Suïcide Registratie (CANS). CANS analyseert elke maand de meest recente suïcidecijfers. Gemiddeld overlijden maandelijks iets meer dan 20 jongvolwassenen in Nederland door zelfdoding. In de maanden januari, februari en december 2021 lag dit getal boven de 30. De stijging bleek vooral te zitten bij mannen tussen de 20 en 30 jaar. 

Als reactie op deze cijfers deelde de kersverse minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ernst Kuipers, zijn visie op het gebied van suïcide onder jongeren. Volgens hem waren de lockdowns en verscherpte coronamaatregelen van negatieve invloed op hun mentale gezondheid, wat weer het risico op suïcidaal gedrag vergroot. Het versoepelen van maatregelen, zoals het heropenen van hogescholen en universiteiten, zal volgens hem bijdragen aan het mentaal en sociaal welbevinden van studenten. Toch moet er nog veel meer gebeuren om  te zorgen voor een betere mentale gezondheid van deze jongeren.

Aandacht voor de studenten om mentale gezondheid te verbeteren

Vóór de corona pandemie waren er al geluiden dat het niet goed ging met de mentale gezondheid van studenten. Deze jongeren zouden teveel (prestatie- en sociale) druk ervaren, geen geschikte woonruimte kunnen vinden en veel geld moeten lenen. De corona maatregelen hebben dit nog meer op scherp gezet. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat studenten niet snel geneigd zijn om hulp te zoeken of open te zijn over hun mentale gezondheid. Het hebben van geen vertrouwen, bang zijn voor gevolgen voor hun studie en het vrezen voor een wachtlijst spelen hier allemaal een rol. Als studenten open zijn, zijn ze dat eerder richting ouders, vrienden of studiegenoten dan richting professionele hulpverleners. Studenten ervaren minder een thuisgevoel op de hogeschool of universiteit, ook al brengen ze er veel tijd door. Het gevoel van ‘erbij horen’ gaat boven het vertellen over hoe het nu echt met hen gaat. 

Voor docenten, studieadviseurs, decanen en andere medewerkers van hogescholen en universiteiten is dan ook belangrijk om een focus op welbevinden en persoonlijke ontwikkeling van studenten op te nemen in het curriculum.

bron: trimbos.nl

Meer over: Depressie
Bijgewerkt: 31 januari 2022