Informatie coronavirus voor cliënten Dokter Bosman, update 12 maart

Update 25/3: zie ook de latere berichtgeving

Eerder berichten wij over de acties die wij hebben genomen naar aanleiding van het nieuws over het Coronavirus. De veiligheid en gezondheid van onze cliënten en onze medewerkers vinden we belangrijk. Dokter Bosman volgt daarom het RIVM advies.

Een van de adviezen is zoveel mogelijk thuis te werken en werktijden te spreiden. Ook Dokter Bosman wil natuurlijk zoveel mogelijk meewerken om de verdere verspreiding van het corona-virus af te remmen. Dat betekent voor ons een aantal zaken:

  1. Uitgangspunt is dat we de zorg zoveel mogelijk laten doorlopen. We doen dit vooral telefonisch in afstemming met de cliënt;
  2. Locaties blijven open en toegankelijk voor cliënten

De meest recente informatie over de maatregelen in verband met het coronavirus vind je op onze site. 

Heb je verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius?

Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen. Je hoeft de huisarts niet te bellen. Je klachten zijn mild. Neem contact op met onze vestiging en zet je afspraak om in een telefonische afspraak.

Indien je in de twee voorafgaande weken in een gebied met besmettingsgevaar bent geweest, bezoek ons dan niet. Zet je bezoek aan een van onze locaties om in een telefonische afspraak.

Heb je  koorts en luchtwegklachten (zoals hoesten of kortademigheid) adviseren we je om je huisarts te bellen en te handelen conform het RIVM advies.

We vragen je zelf alert te zijn bij ziekte signalen zoals koorts en hoestklachten.  Als de huisarts besluit tot nader onderzoek vragen we je ons daarover te informeren, zodat wij in overleg met de GGD eventueel maatregelen kunnen nemen.

Wat kun je zelf doen?

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

  1. Was je handen regelmatig
  2. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  3. Gebruik papieren zakdoekjes
  4. Geen handen schudden
  5. Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Meer over: Nieuws
Bijgewerkt: 13 maart 2020