Kwetsbaarheid voor depressie en angst heeft aandacht nodig

Angst en depressie

Onderliggende factoren die mensen kwetsbaar maken voor depressie of angst hebben meer aandacht nodig. Om behandeling van deze psychische problemen te voorkomen. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC.

Kwetsbaarheden bij angst en depressie

Er zijn verscheidene eigenschappen die mensen kwetsbaarder maken voor het ontwikkelen van een angst- of depressie stoornis. Deze eigenschappen verhogen ook het risico op een langere herstelperiode of duratie van deze symptomen. Bijvoorbeeld, de neiging om moeilijke situaties te vermijden, introvert te zijn, of een gevoel van weinig controle over het dagelijkse leven maakt mensen meer kwetsbaar voor een depressie of angst. Maar ook emotionele instabiliteit kan hierbij een rol spelen. De eigenschappen die mensen kwetsbaarder maken voor deze psychische problemen kunnen verminderd worden door een psychologische behandeling.

Het onderzoek

Dit blijkt uit een onderzoek onder bijna 300 mensen, die wel of niet last hebben van een depressie of angststoornis. Deze mensen maakten deel uit van een grote studie die in 2004 is gestart en nog steeds loopt, de NESDA, oftewel de Nederlandse Studie naar Depressie en Angst. Bij dit onderzoek werden verschillende factoren gezamenlijk onderzocht in relatie tot depressie zowel als angst.

Preventie is beter dan behandeling

Uit dit onderzoek blijkt ook dat mensen die eenmaal een dergelijke stoornis hebben ontwikkeld, daar moeilijk weer van herstellen. Daarom kan het van belang zijn om preventieve behandelingen in te zetten voor de mensen die hier kwetsbaarder voor zijn. Hiermee kan de ontwikkeling van ernstige psychische problemen mogelijk voorkomen worden. Bij een depressie is het belangrijk tijdig hulp te zoeken, hoe eerder je hulp zoekt, hoe groter je kans op herstel. Deze informatie en vorm van preventie zou dus ten goede kunnen komen aan de psychologische gezondheid van de Nederlandse bevolking.

Wat kun je doen?

En wat moet je doen als je denkt dat je een depressie hebt? Het antwoord op deze en nog veel meer vragen is te lezen op de nieuwe website In Actie tegen Depressie. Neem een depressie altijd serieus en zoek hulp. Ga in eerste instantie naar je huisarts, deze kan je doorverwijzen. Bel ons op 088 226 76 26 of mail ons.

Bron: VUmc

Meer over: Angst, Depressie, Nieuws
Bijgewerkt: 3 april 2019