Laatste lockdown, ruim 1 op de 5 jongeren had suïcidale gedachten

Ruim 1 op de 5 jongeren tussen 12 en 25 jaar (22%) dacht er in de periode december 2021 tot en met februari 2022 serieus over na om een einde aan het leven te maken. In deze periode – er gold een lockdown in Nederland – ging het met volwassenen juist beter.

Dit en meer blijkt uit het derde kwartaalonderzoek over de gevolgen van COVID-19 voor de gezondheid en het welzijn van de bevolking in de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19.

Groepen jongeren met meer kans op suïcidale gedachten

Naast panelonderzoek met jongeren zijn huisartsengegevens geanalyseerd. Huisartsen registreerden in de onderzochte periode vaker (een groei van 37%) ‘suïcide’ bij jongeren – een categorie waar ook suïcidale gedachten en pogingen tot suïcide onder vallen – dan in dezelfde periode in 2019, vóór de coronamaatregelen. Ook werd onderzocht bij welke groepen jongeren de kans groter is dat zij serieus over zelfdoding nadenken.

Het bleek vooral te gaan om jongeren die kampten met eenzaamheid, verminderde mentale gezondheid en andere PTSS-klachten. Daarnaast hadden jongeren die een ingrijpende gebeurtenis hadden meegemaakt die te maken had met corona, vaker suïcidale gedachten. Denk hierbij aan het doormaken van een ziekenhuisopname of het meemaken van het overlijden van een dierbare aan corona.

Veel jongeren met psychische klachten

Uit de meting kwam duidelijk naar voren dat veel jongeren last hadden van klachten: velen (43%) gaven aan psychische klachten te hebben, stress werd ook vaak genoemd (55%), evenals lichamelijke klachten die mogelijk kwamen door stress (58%) zoals vermoeidheid (36%), prikkelbaarheid (22%) en problemen met het geheugen en/of de concentratie (22%).

Praat erover
Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfdoding helpt. En het kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

Meer over: Depressie, Nieuws
Bijgewerkt: 12 mei 2022