Meisjes en jongens van 14 jaar al depressief

depressief

Uit nieuw Brits onderzoek blijkt dat een kwart van de meisjes (24%) en bijna een op de 10 jongens (9%) depressief is op de leeftijd van 14 jaar.

Onderzoek

Onderzoekers van de University of Liverpool en University College London analyseerden informatie over meer dan 10.000 kinderen geboren in 2000-2001. Zij namen deel aan de Millennium Cohort Study.

Depressief al vanaf 14 jaar

Op de leeftijd van 3, 5, 7, 11 en 14 rapporteerden de ouders over de psychische gezondheid van hun kinderen. Toen ze 14 jaar oud waren, werden de kinderen zelf vragen gesteld over hun depressieve klachten. Uit dit onderzoek onder 14-jarigen en hun emotionele problemen, blijkt dat 24 procent van de meisjes en 9 procent van de jongens last heeft van depressie.

Inkomen bepalend

Het onderzoek onderzocht ook de verbanden tussen depressieve symptomen en het gezinsinkomen. Over het algemeen hadden 14-jarigen uit beter gesitueerde gezinnen minder kans op meer depressieve klachten dan hun leeftijdgenoten uit armere gezinnen.

Ontwikkelen gedragsproblemen

De rapporten van de ouders over psychische problemen waren ongeveer hetzelfde voor jongens en meisjes in hun kindertijd. Echter, vanaf 14 jaar tegen de tijd dat ze de vroege volwassenheid bereikten namen de emotionele problemen toe. Bij meisjes steeg dit met 18 procent. Zij vertoonden symptomen van depressie en angstBij jongens namen de psychische problemen toe met 12 procent. Jongens hebben wel meer kans dan meisjes om gedragsproblemen te ontwikkelen gedurende de kindertijd en de vroege adolescentie.

Meisjes vatbaarder

Deze bevindingen leveren het bewijs dat de psychische problemen bij meisjes sterk toenemen als ze de adolescentie ingaan. Er is  verder onderzoek met behulp van deze gegevens nodig is om de oorzaken en gevolgen hiervan te begrijpen.

Opvattingen aan jongeren zelf vragen

Omdat de eigen verslagen van de 14-jarigen over hun psychische problemen anders waren dan die van hun ouders, benadrukt dit onderzoek hoe belangrijk het is om de opvattingen van jongeren zelf over hun eigen geestelijke gezondheid te serieus te nemen.

“Het is verontrustend dat er aanwijzingen zijn dat ouders de psychische gezondheid van hun dochters onderschatten, terwijl ouders misschien symptomen van hun zonen wel oppikken, die door jongens zelf niet worden gemeld., aldus een van de onderzoekers.

De volledige studie, getiteld ‘Geestelijke gezondheidsproblemen bij kinderen van de nieuwe eeuw’, is hier te vinden.

Contact

Wil je meer weten over depressie of heb je een vermoeden van een depressie? Bij Dokter Bosman kiezen we voor een persoonlijke aanpak. Neem contact met ons op of bel 088 226 76 26.

Bron: sciencedaily.com

Meer over: Depressie, Kinderen en Jeugd, onderzoek
Bijgewerkt: 13 december 2017