Ouderinterventie effectief ongeacht leeftijd kind

ouderinterventie

Ouderinterventies tegen gedragsproblemen bij kinderen zijn niet effectiever bij jonge dan bij oudere kinderen. Dat blijkt uit een studie die is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Child Development.

Ouderinterventie

Vaak wordt gedacht dat interventies effectiever zijn naarmate het kind jonger is. Dat is echter niet het geval, blijkt uit twee meta-analyses, uitgevoerd door onder anderen Patty Leijten van de Universiteit van Amsterdam. Oudertrainingen waren in de basisschoolleeftijd even effectief als in de voorschoolse leeftijd.

Geen specifieke oudertraining

Uit het onderzoek blijkt ook dat het niet nodig is om specifieke oudertrainingen te ontwikkelen gericht op de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen tot 12 jaar. Dat is omdat het gedrag van kinderen in verschillende ontwikkelingsfasen dezelfde opvoedvaardigheden vraagt van hun ouders. Wel moeten trainers in staat zijn hun interventie af te stemmen op de ontwikkelingsfase van het betreffende kind.

Over het onderzoek

De onderzoekers voerden een meta-analyse uit van gegevens van bijna 1.700 kinderen tot 12 jaar in Europa van wie de ouders de training Incredible Years volgden. Daaronder waren meer dan 150 Nederlandse kinderen. Daarnaast analyseerden ze gegevens van meer dan 10.000 kinderen van wie de ouders een andere training volgden om gedragsproblemen te verminderen.

Bron: Child Development; University of Oxford

Meer over: Jeugdzorg, Nieuws, onderzoek
Bijgewerkt: 28 september 2018