Nieuwsoverzicht

Berichten over Jeugdzorg, Kinderen en Jeugd, Nieuws

Stoppen met tijdschrijven

Minister De Jonge van Volksgezondheid heeft afgesproken met de vakbonden, Jeugdzorg Nederland en gemeenten, dat tijdschrijven in de jeugdzorg moet stoppen

Decentralisatie jeugdhulp tegenstrijdig effect

De overheveling van de jeugdhulp naar de gemeenten lijkt allerlei averechtse effecten te hebben. Sinds de decentralisatie komen meer jongeren in de jeugdzorg terecht, worden vaker zwaardere vormen van zorg ingezet en nemen de kosten toe.

Resultaatgerichtheid in de Jeugdzorg

Bij Dokter Bosman zetten we diagnostiek en behandeling in met een persoonlijke aanpak om het doel van de cliënt te bereiken. Dit doen wij op basis van Positieve Gezondheid, het…

Blog: Zorg gaat over mensen, toch?

In bijvoorbeeld de jeugdzorg is er sprake van dalende tarieven, oplopende wachtlijsten, kinderen die buiten de boot vallen, medewerkers die de jeugdzorg de rug toekeren en een forse toename van…