Psychische problemen bij ouderen vaak laat of niet herkend

Uit onderzoek van Amsterdam UMC blijkt dat 20 procent van de ouderen boven de 75 jaar last heeft van depressieve klachten veroorzaakt door onder andere het verlies van naasten,  lichamelijke klachten en  eenzaamheid.  Bij vrouwen zou dat zelfs 25 procent zijn!

Niet herkend

Ouderenpsychiaters vermoeden echter dat deze groep ouderen met psychische klachten nog groter is, maar minder goed wordt opgemerkt door zorgpersoneel om ouderen langer thuis blijven wonen. En zelfs in verpleeghuizen worden de psychische problemen niet altijd herkend en wordt er te laat extra hulp ingeroepen. Omdat het herkennen van psychische klachten bij ouderen ingewikkeld is valt zorgmedewerkers weinig te verwijten.

Depressieve klachten worden door ouderen vaak geuit met lichamelijke klachten of slaapproblemen. Ouderen melden zich uiteindelijk met deze klachten bij een huisarts.  Soms kan medicatie uitkomst bieden maar het maken van een wandeling kan volgens de ouderenpsychiaters ook helpend zijn.

Toename depressieve klachten

Ouderenpsychiaters vrezen wel dat de psychische problemen bij ouderen de komende jaren alleen maar zal toenemen, doordat het aantal 75-plussers hard groeit en er niet meer zorgpersoneel bij komt. Verpleeghuizen raadplegen niet snel een ouderpsychiater bij problemen, omdat ze tegenwoordig bijna altijd zelf voor een consult van deze psychiater moeten betalen.

Bron: nos.nl

Meer over: Depressie, Nieuws, onderzoek
Bijgewerkt: 3 november 2022