Wat is Acceptance and Commitment Therapy (ACT)?

Acceptance en Commitment Therapy (ACT) is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie. ACT is een praktische en concrete methode om tot acceptatie te komen en te doen wat echt belangrijk voor je is. Deze populaire en evidencebased vorm van gedragstherapie werkt voor uiteenlopende problematiek, zoals chronische pijn, depressie, angst, dwang, verslaving, eetbuien en psychose. Maar wat is ACT precies?

Over ACT

ACT is een succesvolle en evidencebased gedragstherapie die je helpt om gewoonten te veranderen. ACT laat zien dat psychisch lijden normaal is en maakt je psychologisch flexibel. Je accepteert waar je geen controle over hebt en leert om te handelen naar jouw waarden.

ACT gaat ervan uit dat gewoonten als piekeren, je terugtrekken, te hard werken en te fanatiek met je gezondheid bezig zijn op zich niet problematisch zijn, maar dat wel kunnen worden als je daar volledig in vastraakt. Dan zit je in wat ACT ‘de inflexibele houding’ noemt. Hoe kom je hier vanaf? Daarvoor moet je eerst een goed beeld hebben van de basisprincipes van ACT.

Basisprincipes van ACT

ACT biedt inzicht in de oorzaak van bepaalde gewoonten en laat zien hoe je deze gewoonten kunt veranderen. Het gaat er bij ACT om dat je leert doen wat werkt voor jou. ACT bestaat uit zes verbonden componenten:

  1. Acceptatie: ruimte maken voor vervelende ervaringen en emoties
  2. Defusie: gezonde afstand nemen van vervelende gedachten
  3. Het Zelf: flexibel omgaan met je zelf(beeld)
  4. Hier en Nu: meer leven in het Hier en Nu
  5. Waarden: stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt in het leven
  6. Toegewijd Handelen: actief investeren in je waarden

Bij welke problemen is ACT-therapie zinvol?

ACT kan helpen bij een scala aan problemen. Denk aan stress, psychische of somatische klachten, zoals angsten (hypochondrie, sociale angst, piekeren, fobieën, paniek, hyperventilatie), depressieve gevoelens, eetproblemen, burn-out, vermoeidheid (CVS) of pijn. Met behulp van ACT kom je erachter hoe iemand zichzelf en de wereld ziet. Je leert om je op een nieuwe manier te verhouden tot psychische of fysieke pijn in plaats van je ertegen te verzetten. 

Meer weten over ACT?

Wil je aan de slag met Acceptance and Commitment Therapy of er meer over weten? Lees verder in het boek ACT met hoofd en hart of over de ACT methodiek.

Meer over: ADHD, Angst, Burn-out, Depressie, Nieuws, stress, Trauma
Bijgewerkt: 9 januari 2023