Dokter Bosman doet mee met onderzoek LUMC naar implementatie jeugdzorgrichtlijnen

Het LUMC voert een onderzoek uit naar de implementatie van jeugdzorgrichtlijnen. De laatste jaren wordt veel aandacht besteed aan het optimaliseren van de implementatie van interventies en richtlijnen in de jeugdzorg. Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in welke strategieën de implementatie van jeugdzorg richtlijnen effectief kunnen beïnvloeden.

Implementeren Kindcheck

We weten nog onvoldoende hoe we zorgverleners en organisaties goed kunnen ondersteunen bij het implementeren van interventies en richtlijnen, zoals richtlijnen in de Jeugdzorg. De Kindcheck is zo’n richtlijn. Het biedt zorgverleners handvatten om kindermishandeling vroegtijdig te signaleren op basis van problemen van ouders zoals verslavingsproblemen, huiselijk geweld of ernstige psychiatrische problemen.

Onderzoek implementatie strategieën

Dit onderzoek wil inzicht krijgen in welke factoren belangrijk zijn bij het invoeren van een richtlijn zoals de Kindcheck. Welke strategieën kunnen deze factoren beïnvloeden zodat zorgverleners beter ondersteunt worden bij het invoeren van richtlijnen. Een panel met sleutelfiguren uit de wetenschap, het beleid en de praktijk denkt actief tijdens het onderzoek mee. Dokter Bosman is een van deze sleutelfiguren. Teams van Dokter Bosman hebben hun bijdrage geleverd door in een vragenlijst aan te geven wat hen helpt bij het uitvoeren van de (juiste) richtlijnen.

Meer over: Jeugdzorg, Nieuws, onderzoek
Bijgewerkt: 10 mei 2021