Eenvoudige signalering psychische problemen bij jongeren mogelijk

psychische problemen jongeren

Symptomen van aanhoudende psychische problemen bij jongeren kunnen gevonden worden met een simpele screening in de eerste klassen van de middelbare school. Dit blijkt uit onderzoek van Rijksuniversiteit Groningen. Deze psychische problemen kunnen vervolgens verminderd worden door een groepstraining. Deze groepstraining helpt jongeren om hun sociale identiteit op te bouwen en hun sociale identiteit op te bouwen.

Het onderzoek

Dit onderzoek volgde ruim 1800 jongeren in Nederland gedurende een periode van minimaal een jaar. Hierbij werd aan de jongeren gevraagd om tweemaal een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst gaat over psychische klachten, identiteit, zelfvertrouwen en sociale uitsluiting. Jongeren die in deze periode blijvende psychische problemen vertoonden werd een groepstraining aangeboden.

Signaalfunctie van ervaringen

Uit het onderzoek blijkt dat psychotische en eerdere traumatische ervaringen een belangrijke signaalfunctie hebben voor aanhoudende psychische problemen. Gebrek aan sociale aansluiting speelt ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van aanhoudende psychische problemen. Het aanbieden van een groepstraining kan helpen bij het verminderen van deze problemen. Deze training is gericht op het versterken van identiteit, verminderen van een negatieve aandachtsbias en ook het aanleren van probleemoplossende vaardigheden.

Groter belang

Eén op de vijf jongeren in Nederland heeft last van psychische problemen of ontwikkelt een psychische stoornis. Dit is vaak een stemmings- of angststoornis. Het is belangrijk dat deze jongeren op tijd hulp krijgen zodat ze zo min mogelijk last hiervan ervaren tijdens hun ontwikkeling. De resultaten van dit onderzoek helpen beter in kaart te brengen hoe psychische problemen bij jongeren voorkomen kunnen worden. Ook geven ze handvaten voor de aanpak van deze eerste signalen van aanhoudende psychische problemen.

Contact

Heb jij last van psychische problemen ? En wil je er graag over in gesprek met een professional? Bel ons op 088 226 76 26 of mail ons. De eerste stap is altijd een bezoek naar de huisarts voor een verwijzing.

Bron: umcg.nl

Meer over: Angst, Depressie, Nieuws, stress
Bijgewerkt: 23 oktober 2019