Amsterdam start pilot met eigen risico jonge ggz-cliënten

jonge ggz-cliënten

Voor sommige jongeren vanaf 18 jaar vormt het eigen risico een drempel om de lopende behandeling tegen bijvoorbeeld depressie of voor ADHD en autisme  te continueren.

Pilot gemeente Amsterdam

In een pilot onderzoekt de gemeente Amsterdam of  jonge cliënten hun behandeling minder snel staken als zij zelf geen eigen risico hoeven te betalen dan jonge ggz-cliënten die het bedrag zelf moeten betalen.

Jongeren die 18 worden moeten zelf 385 euro betalen voordat hun zorgverzekering uitkeert. Voor sommige jongeren vormt het eigen risico een drempel om de lopende behandeling tegen depressie, psychosen of drugsverslaving te continueren.

Eigen risico jonge ggz-cliënten

Door het geld uit de gemeentekas te betalen wil Amsterdam onderzoeken in hoeverre jongeren zorg mijden vanwege de verplichte kosten. Jonge zorgmijders komen op latere leeftijd vaak opnieuw in zorg, maar dan met zwaardere (en duurdere) problemen.

De pilot duurt een jaar. Het project is van de grond gekomen omdat jongeren die achttien zijn geworden in de problemen kunnen komen.

Volwassenen

Ook in de volwassenen psychiatrie is de drempel van het eigen risico veelbesproken. Bij een aandoening als psychose is gebrek aan ziekte-inzicht onderdeel van de aandoening. Psychiaters die hun best doen om psychotische mensen ervan te overtuigen dat ze een behandeling nodig hebben, moeten hun patiënten vervolgens mededelen dat die behandeling wel 385 euro kost.

Zorgmijders zien in het eigen risico een extra argument om van behandeling af te zien. De kans neemt dan toe op zorg in een gedwongen kader, waarvoor ook een eigen risico in rekening wordt gebracht.

Geen wachttijden

Als een jongere verzekerd is bij VGZ, Caresco, IZA-gemeenten, IZZ, Univé, ZEKUR, ASR, Zorg en Zekerheid of ENO dan hoeven zij niet te wachten bij Dokter Bosman Amsterdam. Zij krijgen direct hulp. Als zij het eigen risico hebben verbruikt betalen zij voor de voortzetting van de zorg in 2018 geen eigen risico. Dokter Bosman Amsterdam is ervoor kinderen, jongeren en volwassenen met (een vermoeden van) AD(H)DAutisme Spectrum Stoornis (ASS) en comorbide problematiek. Dit zijn problemen als: gedragsproblemen, stemmings- en angstklachten.

bron: Het Parool

Meer over: ADHD, Autisme, Depressie, Ggz, Nieuws, wachtlijsten
Bijgewerkt: 10 november 2017